REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER
Kurs, 24.04.2020-26.05.2020, Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus ----UTSATT TIL HØSTEN

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom.
Kursprogrammet vil inneholde ulike temaer som;
•Smertefysiologi og behandling
•Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
•Aksept, tap og sorg
•Identitet og verdighet ved langvarig helseutfordring
•Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
•Kommunikasjon - forståelse fra andre
•Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Henvisning - du må ha henvisning fra fastlegen for å delta

Kurset går over fem ganger; 20.04, 28.04, 12.05, 19.05 og 26.05 2020. Alle dager fra kl. 13.00 -16.00. Sted Bærum sykehus, Lærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangen.

Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere og Lærings– og mestringssenteret i Vestre Viken. Kontaktinformasjon: Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus, Telefon: 67 80 93 14, E-post: LMS.bs@vestreviken.no

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Okt 2019 TEMAKVELD OM LANGVARIG SMERTE
Okt 2019 MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1
Sep 2019 REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Kongsberg sykehus
Aug 2019 PANELDEBATT INNENFOR KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 2019
Aug 2019 REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus
Jun 2019 INFORMASJONSMØTE OM HODEPINE OG MIGRENE
Mai 2019 NETTVERKSPLATFORM
Apr 2019 REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Kongsberg Sykehus
Apr 2019 REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus (UTSATT TIL HØSTEN)
Mar 2019 HØRINGSMØTE OM TILSKUDDSORDNINGEN FOR FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER
**************************************************************************************************

TEMAKVELD OM LANGVARIG SMERTE
Lever du med langvarige smerter? Eller kanskje du kjenner noen som har smerter? Avdeling for smertebehandling inviterer personer med langvarig smerte og deres pårørende til å diskutere hvordan man kan håndtere og behandle smerter som varer over tid.
Program for kvelden:
• Hvordan forstår vi smerte?
• Må jeg leve med smertene?
• Piller eller prat?

Forelesere:
Professor/overlege Audun Stubhaug
Professor/psykologspesialist Silje Reme

Møtet skjer i samarbeid med: Avdeling for smertebehandling Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev) og Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS).

Deltagelse er gratis. Du kan melde deg på via vårt nettskjema. Klikk her

Vi serverer kaffe og noe å bite i.

Tid: Tirsdag 8. oktober klokken 19-21 Sted: Rikshospitalet, Store Auditorium, bygg B2, 1. etasje

Kontaktperson: Jonny Heimdahl Tlf: 23026161 E-post: jonhei@ous-hf.no ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1
12.10.2019 til 13.10.2019, Thon Hotell Arena, Lillestrøm
Modulbasert brukeropplæring for deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner. FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst, Kreftforeningen og SAFO Sør-Øst har gleden av å invitere deg til modul 1 i vårt opplæringsprogram.
Vær vennlig og fyll ut påmeldingsskjema via FFOs hjemmeside innen fredag 27. september.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Kongsberg sykehus
Kurs, 10.09.2019-22.10.2019
Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til kurs som går over seks dager. Målet med kurset er at de som har langvarige smerter skal få hjelp til å mestre hverdagen bedre. Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Brukermedvirkning og erfaringsdeling vil være i fokus. Tema vi berører på kurset er smertebehandling, å leve med langvarige smerter, livskvalitet, mestring og endring i livet. Aktivitet, avspenning og presentasjon av FKS (Foreningen for kroniske smertepasienter).

Dag 1: Tirsdag 10/9 – 11:00-14:00
Tema: Velkommen og presentasjonsrunde. v/ Runi Lande og Nina J. Helgerud
Å leve med langvarige smerter. Gruppesamtale v/ erfaringskonsulent Ingrid Helsvig Nyman

Dag 2: Tirsdag 17/9 – 11:00-14:00
Tema: Smerteteori v/ Geir Løvdal smertepoliklinikken KS
Aktivitet og avspenning v/fysioterapeut Bente Z. Steiro

Dag 3: Tirsdag 24/9 – 11:00-14:00
Tema: Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser? v/ erfaringskonsulent Eva Karin Jensen
• Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
• Symptomsirkel
• Mestringsstrategier/verktøy

Dag 4: Tirsdag 8/10 – 11:00-14:00
Tema: Mindfulness i møte med langvarige smerter v/ prest Tor Magne Handeland
FKS – (foreningen for de med kroniske smerter) presentasjon av foreningen v/ erfaringskonsulent Øystein Holmelid

Dag 5: Tirsdag 15/10 – 11:00-14:00
Endringer i livet - hvorfor er det så vanskelig å sette teorien ut i praksis, når smerten har makten i kroppen? v/ psykolog Therese Brask Rustad

Dag 6: Tirsdag 22/10 – 11:00-14:00
Tema: Kosthold v/ Nina Jellum Helgerud KS
FriskLiv Kongsberg, informasjon v/ Bedre dag koordinator Ane Fjøsne Pedersen
Oppsummering og veien videre v/ Nina og Runi
(Med forbehold om endringer)

Du vil møte brukerrepresentanter, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog. Kurset er gruppebasert og ikke fokusert mot enkeltindividers behandling. Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Dato : Tirsdager (unntatt i uke 40), 10.09.2019-22.10.2019, Klokkeslett 11:00-14:00
Sted: Kongsberg sykehus, Auditoriet, Drammensveien 4, 3612 Kongsberg
Arrangør: Kurset er opprettet i samarbeid mellom FKS (Foreningen for Kroniske Smertepasienter), smertepoliklinikken og LMS (Lærings- og mestringssenteret). Kontaktinformasjon: Runi Lande 32 72 54 50/ 32 72 54 51

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


FFO AKERSHUS, FFO BUSKERUD OG FFO ØSTFOLD
Torsdag 22.08.19 kl 1800-2100
Åpent møte med paneldebatt i FFO Akershus lokaler, Solheimsveien 62 B, Lørenskog ifm kommune og fylkestingvalget 2019
Den kjente reporteren fra utallige diskusjonsprogrammer i NRK, Geir Helljesen styrer debatten hvor alle politiske partier møter med listetopp fra VIKEN.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


FFO HEDMARK OG FFO OPPLAND HOLDER VALGDEBATT
Mandag 26. august 2019 kl. 18:00–20:00
Scandic Ringsaker, Kårtorpvegen 1, 2320 Hamar, Norway
Eva Bratholm skal lede debatten.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


PANELDEBATT INNENFOR KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 2019

Sagene Samfunnshus i Kaysalen onsdag 28. august 2019 kl 1800 – 2100.

Til FFO medlemsorganisasjonene
I år er det som kjent kommune- og fylkestingsvalg. FFO Oslo har den glede å invitere ALLE sine medlemmer til en spennende og interessant debatt om våre viktigste fanesaker. Debatten finner sted på Sagene Samfunnshus i Kaysalen onsdag 28. august 2019 kl 1800 – 2100.
Debatt-tiden er begrenset. Styret ber derfor hver organisasjon komme med inntil 3 forslag på saker man ønsker å ta opp under debattkvelden som sendes oss senest innen utgangen av juni 2019. Styret vil da kunne plukke ut de saker som er felles for de fleste organisasjonene.
Vi ber også allerede nå medlemsorganisasjonene gjøre sine medlemmer kjent med den planlagte debattkvelden, slik at deltakerantallet kan bli høyt og politikerne gjøres kjent med hva funksjonshemmede og kronisk syke mener i viktige fanesaker.
Paneldebattens ordstyrer blir Geir Helljesen.
Følgende politikere har takket ja til debatten:

Sunniva Holmås Eidsvoll Oslo SV, 2. kandidat og leder av Oslo SV
Julianne Ferskaug Oslo V, 3. kandidat
Ola Kvisgaard Oslo H,
Lene Haug, Helsepartiet Oslo
Synne Lerhol Oslo Sp
Espen Andreas Hasle Oslo KrF, 1. kandidat i Oslo
Sirin Stav Oslo MDG, 4. kandidat i Oslo
Andreas Lindrupsen Rødt Oslo
Camilla Wilhelmsen Oslo FrP
Tone Tellevik Dahl, Oslo Ap, byråd for eldre, helse og arbeid.

Vennlig hilsen FFO Oslo
Ole A Hansen (sign)
fylkesleder

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus
Kurs, 20.08.2019-18.09.2019
For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom.
Kursprogrammet vil inneholde ulike temaer som;
*Smertefysiologi og behandling
*Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
*Aksept, tap og sorg
*Identitet og verdighet ved langvarig helseutfordring
*Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
*Kommunikasjon - forståelse fra andre
*Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling mellom deltakerne.
Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Dato: 20.08, 27.08, 03.09, 09.09 og 18.09 2019. Alle dager fra kl. 13.00 -16.00.
Sted: Bærum sykehus, Lærings– og mestringssenteret, én etasje ned fra hovedinngangen
Arrangør : Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere og Lærings – og mestringssenteret i Vestre Viken
Kontaktinformasjon: Telefon: 67 80 93 14, E-post: LMS.bs@vestreviken.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INFORMASJONSMØTE OM HODEPINE OG MIGRENE
Vi i FKS har samarbeid med Hodepine Norge.
I dag tirsdag 11 juni kl 18.15 direkteoverføres møte om migrene og andre hodepinesykdommer, fra Litteraturhuset i Oslo. For å følge sendingen kan du gå inn via facebook siden til FKS eller på hodepinenorge.no. Det er også mulig å møte opp på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, i Oslo kl 18.00

FKS Sentralstyre

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¨

NETTVERKSPLATFORM
FFO Akershus inviterer til vårens nettverksplattform den 13. mai med oppstart kl. 18.00 for brukerrepresentanter. Påmeldingsfrist er 3. mai. Tema for kveldsseminar er habilitering- og foredragsholdere er fra kommunetjenestenivå, helseforetaksnivå og systemnivå.
Velkommen!

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Kongsberg Sykehus
Kurs: 30.04.2019-04.06.2019 , Smertepoliklinikken, Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus inviterer deg som lever med langvarige smerte til kurs som går over seks dager. Målet med kurset er at de som har langvarige smerter skal få hjelp til å mestre hverdagen bedre. Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Brukermedvirkning og erfaringsdeling vil være i fokus.
Tema vi berører på kurset er smertebehandling, å leve med langvarige smerter, livskvalitet, mestring og endring i livet. Aktivitet, avspenning og presentasjon av FKS (Foreningen for kroniske smertepasienter). Du vil møte brukerrepresentanter, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog.

Program vår 2019:

Dag 1: Tirsdag 30/4 – 11:00-14:00
Tema:
-Velkommen og presentasjonsrunde. v/ Runi Lande og Nina J. Helgerud
-Å leve med langvarige smerter. Gruppesamtale v/ erfaringskonsulent Ingrid Helsvig Nyman

Dag 2: Tirsdag 7/5 – 11:00-14:00
Tema:
-Smerteteori v/ Geir Løvdal smertepoliklinikken KS
-Aktivitet og avspenning v/fysioterapeut Therese F. Haare

Dag 3: Tirsdag 14/5 – 11:00-14:00
Tema:
-Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser? v/ erfaringskonsulent Hilde Nerdrum
-Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
-Symptomsirkel
-Mestringsstrategier/verktøy

Dag 4: Tirsdag 21/5 – 11:00-14:00
Tema:
-Mindfulness i møte med langvarige smerter v/ prest Tor Magne Handeland
-FKS – (foreningen for de med kroniske smerter) presentasjon av foreningen v/ erfaringskonsulent Øystein Holmelid

Dag 5: Tirsdag 28/5 – 11:00-14:00
Tema:
-Endringer i livet - hvorfor er det så vanskelig å sette teorien ut i praksis, når smerten har makten i kroppen? v/ psykolog Therese Brask Rustad

Dag 6: Tirsdag 4/6 – 11:00-14:00
Tema:
-Kosthold v/ Nina Jellum Helgerud KS

Oppsummering og veien videre.
-Presentasjon av FriskLiv Kongsberg v/ Bedre dag koordinator Ane Fjøsne Pedersen
-Hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp videre?
(Med forbehold om endringer)

Kurset er gruppebasert og ikke fokusert mot enkeltindividers behandling.

Kurset koster kr 351.- Gratis for de med frikort. Henvisning - du må ha henvisning for å delta.

Når og hvor
Dato: 30.04.2019-04.06.2019. Klokkeslett: Alle dager kl. 11.00 – 14.00
Sted: Kongsberg sykehus, Auditoriet
Arrangør: Kurset er opprettet i samarbeid mellom FKS (Foreningen for smertepasienter), smertepoliklinikken og LMS (Lærings- og mestringssenteret).

Kontakt : Runi Lande 32 72 54 50/ 32 72 54 51

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus
(UTSATT TIL HØSTEN) Kurs , 29.04.2019-03.06.2019 , Lærings- og mestringssenteret

For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med sykdom.

Kursprogrammet vil inneholde ulike temaer som;
-Smertefysiologi og behandling
-Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
-Aksept, tap og sorg
-Identitet og verdighet ved langvarig helseutfordring
-Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
-Kommunikasjon - forståelse fra andre
-Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HØRINGSMØTE OM TILSKUDDSORDNINGEN FOR FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

Bufdir har nylig sendt på høring ny forskrift for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner.
Da dette berører nesten alle av FFOs medlemsorganisasjoner, ønsker FFO å invitere til et høringsmøte i FFOs lokaler i Mariboesgt 13, 1. etg. mandag 18. mars kl 13-15. Bufdir har bekreftet at de vil være tilstede på høringsmøtet og svare på eventuelle spørsmål.
Påmeldingsfrist: 13. mars

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2018XXXXXXXXXXXX

Des 2018 KONFERANSE OM ARBEID OG ARBEIDSLIV FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Nov 2018 HVORDAN ER HELSE-NORGE OPPBYGD OG HVORDAN DET FUNGERER
Okt 2018 REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER (Bærum sykehus)
Okt 2018 MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1 (Fornebu)
Sep 2018 REFLEKSJONSGRUPPE – for deg med langvarige smerter - Kongsberg sykehus
Sep 2018 LIKEMANNSKURS (Gardermoen)
Sep 2018 ÅPEN HØRING OM HELSE SØR-ØST FREMTIDIGE SYKEHUSSTRUKTUR I OSLO-REGIONEN
Apr 2018 REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus
...... 2018 SMERTEMESTRING - Sykehuset Innlandet, Ottestad

**************************************************************************************************

KONFERANSE OM ARBEID OG ARBEIDSLIV FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Bufdir inviterer til halvdagskonferanse på Thon Hotell Opera
Tid: Mandag 3 desember 2018
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

HVORDAN ER HELSE-NORGE OPPBYGD OG HVORDAN DET FUNGERER

FFO Oslo inviterer igjen til våre populære temakvelder: Hvordan Helse-Norge er oppbygd og hvordan det fungerer.
Samlingen avholdes onsdag 14. november kl 1700 – 2100.
Sted: Kantinen i Blindeforbundets lokaler, Sporveisgata 10.

Ole Trond Berg, professor emeritus ved UiO, avd, for helseledelse og helse-økonomi gir en innføring i helsevesenets utvikling herunder:
- Helsepolitikk ? Organisering
- Finansiering
- Lovgivningen - Pasientrettigheter - Ledere og øvrig personells møter med pasienter og brukere
- Betraktninger om framtidens sykehus og utvikling av helsetjenester

FFO Oslo kan love en kveld som gir god oversikt om hvordan sykehus-Norge er oppbygd, og ikke minst fungerer, fra Helsedirektoratet på topp via sykehus/institusjoner til hjemmesykepleietjenesten. Det er ingen deltakeravgift. Enkel servering. Send påmeldingsskjema til FFO Oslo på e-post: post@ffooslo.no senest 08. november 2018. Vi ser frem til en hyggelig og lærerik kveld. Håper mange av dere har anledning til å delta og ønsker velkommen!

Vennlig hilsen
FFO Oslo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER (Bærum sykehus)

Lærings- og mestringskurs er sykehusets tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarige smerter og sykdom.
Refleksjonsgruppen går over 6 ganger følgende datoer; 31.10, 06.11, 14.11, 27.11, 03.12 og 10.12. Alle dager kl. 12.00 -15.00.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1 (Fornebu)

Dato: 30.10.2018 til 31.10.2018
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20,  Fornebu
For deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Kongsberg sykehus
Kursstart 29.09.18, Lærings- og mestringssenteret

Målet med kurset er at de som har langvarige smerter skal få hjelp til å mestre hverdagen bedre.
Kurset går over seks tirsdager fra klokken 1200-1500 med oppstart 29/9. Det er rettet mot pasienter med langvarige smerter.
Sted: Kongsberg sykehus, Auditoriet
Kontakt: Runi Lande tlf. 32 72 54 50/32 72 54 51
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LIKEMANNSKURS

Dato: 29.09.2018 til 30.09.2018
Clarion hotell & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÅPEN HØRING OM HELSE SØR-ØST FREMTIDIGE SYKEHUSSTRUKTUR I OSLO-REGIONEN
Tirsdag 11. september 2018 i Bystyresalen, Oslo rådhus, Rådhusplassen 1

Helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre kaller inn til høring om Helse Sør-Øst (HSØ) fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen. Utviklingen av det fremtidige sykehustilbudet i hovedstadsregionen er av stor betydning for Oslos innbyggere. Høringen vil vare fra kl. 12:00 til kl. 16:00. Program vil publiseres her når det er klart. Møtet er åpent for publikum. Høringen strømmes på nett. Her kan du følge høringen fra kl. 12:00 tirsdag 11. september. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1 (Asker)

Dato: 01.09.2018 til 02.09.2018
Scandic hotell, Asker
For deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus

Dato: Onsdag 04.04.2018, og øvrige datoer er mandager 09.04, 16.04, 23.04, 07.05 og14.05. Klokkeslett 12:00-15:00
Sted: Bærum sykehus , Lærings- og mestringssenteret

Hensikten med kurset er:
• Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
• Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
• Hjelp til å akseptere situasjonen
• Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter
For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Kurset går over 6 ganger og er for voksne over 18 år som lever med langvarige smerter

. Innhold:
Å leve med langvarige smerter
Smertebehandling
Endringen i livet
Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
Identitet og verdighet
Veien videre - hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.
Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus, Telefon: 67 80 93 14, E-post: Lms.bs@vestreviken.no
Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til Vestre Viken Dokumentsenter, Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800,3004 Drammen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SMERTEMESTRING Sykehuset Innlandet, Ottestad

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Fysikalsk medisin og rehabilitering, Ottestad
Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik Rehabiliteringsprogrammet har ni gruppesamlinger á 3 timer for 10 til 15 deltakere og er et tverrfaglig samarbeid om rehabiliteringen. På alle samlingene er det lagt opp øvelser for avspenning/tilstedeværelse.
Klikk her

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ==2017==XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nov 2017 MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1 (Lillestrøm)
Okt 2017 MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1 (Fornebu)
Okt 2017 REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus
Sep 2017 REFLEKSJONSGRUPPE – for deg med langvarige smerter - Kongsberg sykehus
............... FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING – Innlandet sykehus, Ottestad
Sep 2017 MESTRING MED FUNKIS - Nettbasert
Aug 2017 PANELDEBATT INNENFOR STORTINGSVALGET 2017
Sep 2017 MYOSITT - betennelse i muskulatur - LMS, OUS Rikshospitalet
Mai 2017 MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - modul 1
Mai 2017 REFLEKSJONSGRUPPE – for deg med langvarige smerter - Bærum sykehus
Apr 2017 REFLEKSJONSGRUPPE – for deg med langvarige smerter - Kongsberg sykehus
Feb 2017 MESTRINGSKURS MED FUNKIS (Nettbasert)

**********************************************************************************

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1 (Fornebu)

Dato: 31.10.2017 til 01.11.2017
Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20,  Fornebu
For deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner. FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst, Kreftforeningen og SAFO Sør-Øst har gleden av å invitere deg til Modul 1 i vårt opplæringsprogram.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - MODUL 1 (Lillestrøm)

Dato:29.11.2017 til 30.11.2017
Thon Hotel Arena, Nesgata 1,  Lillestrøm
For deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner. FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst, Kreftforeningen og SAFO Sør-Øst har gleden av å invitere deg til Modul 1 i vårt opplæringsprogram.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Bærum sykehus

Datoer: 31.10.2017-05.12.2017 , klokkeslett 13:00-16:00
Sted: Bærum sykehus , Lærings- og mestringssenteret

Hensikten med kurset er:
• Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
• Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
• Hjelp til å akseptere situasjonen
• Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter
For personer som lever med langvarige smerter er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Kurset går over 6 ganger og er for voksne over 18 år som lever med langvarige smerter

. Innhold:
Å leve med langvarige smerter
Smertefysiologi
Endringen i livet
Identitet og verdighet
Hva kan fremme livskvalitet og mestring?
Informasjon fra pasientforening

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.
Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus, Telefon: 67 80 93 14, E-post: Lms.bs@vestreviken.no
Henvisningsskjema sendes enten elektronisk eller per post til Vestre Viken Dokumentsenter, Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800,3004 Drammen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER, Kongsberg sykehus
Kurs, 19.09.2017-31.10.2017, Lærings- og mestringssenteret

Målet med kurset er at de som har langvarige smerter skal få hjelp til å mestre hverdagen bedre.
Kurset går over seks tirsdager fra klokken 1200-1500 med oppstart 19/9. Det er rettet mot pasienter med langvarige smerter. (Det er ikke kurs i uke 40).
Sted: Kongsberg sykehus, Auditoriet
Kontakt: Runi Lande tlf. 32 72 54 50/32 72 54 51
Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Brukermedvirkning og erfaringsdeling vil være i fokus.

Tema vi berører på kurset er:
• Smertebehandling
• å leve med langvarige smerter
• livskvalitet
• mestring og
• endring i livet.

For øvrig vil kurset inneholde aktivitet og avspenning samt presentasjon av FKS (Foreningen for Kroniske Smertepasienter). Deltagerne vil møte brukerrepresentanter, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog. Kurset er opprettet i samarbeid med smertepoliklinikken, LMS (Lærings- og mestringssenteret) og FKS.
Kurset er gruppebasert og ikke rettet mot enkeltindivider.

Påmelding via fastlegen eller annen behandler i spesialisthelsetjenesten som henviser til Refleksjonskurs på smertepoliklinikken Kongsberg. Henvisning sendes til KS ANE smertepoliklinikken Kongsberg og må være hos oss innen 31.8.2017.
Deltakeravgift: Gratis for de med frikort. Har du ikke frikort er det en egenandel på kr. 345,- til sammen for alle dagene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING – Innlandet sykehus, Ottestad

Poliklinisk rehabilitering i gruppe for pasienter med langvarig og kompleks smerteproblematik
Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende.

Rehabiliteringsprogrammet har ni gruppesamlinger á 3 timer for 10 til 15 deltakere og er et tverrfaglig samarbeid om rehabiliteringen. På alle samlingene er det lagt opp øvelser for avspenning/tilstedeværelse.

Telefon 62 55 84 20

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MESTRING MED FUNKIS
Høstkurs starter 18. september 2017

Studieforbundet Funkis er klar med et nytt nettkurs i «Mestring med Funkis». Nettversjonen gjør det mulig å delta hjemme i din egen stue, eller hvor du enn måtte befinne deg. Det eneste du trenger er pc, nettbrett eller smarttelefon og tilgang til nett!

«Mestring med Funkis» er, som tittelen sier, et mestringskurs. Det er diagnoseuavhengig og helt brukerstyrt, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer. Neste skritt er å bestemme seg for passende delmål (mestringsplaner) og deretter gjennomføre disse med de forutsetninger hver og en har.

Kurset har fokus på mestring, som følge av små eller store endringer den enkelte deltaker ønsker å gjøre. Målet er økt livskvalitet og en bedre hverdag.
Å møtes på nett har flere fordeler: For mennesker som har nedsatte funksjonsevner, eller som av ulike årsaker ikke ønsker å treffe andre i et fysisk rom, og for deltakere som bor langt unna kurslokalet.
Kurset spenner over flere aktuelle tema, har et rikholdig bibliotek og to kyndige veiledere, som selv har organisasjonstilhørighet.

«Mestring med Funkis - på nett» starter 18. september og går over 6 uker.

Pris: Kr. 500,-

Meld deg på til Funkis v/ Elin Sollid: e-post elin@funkis.no eller tlf. 47 45 94 71
. Påmeldingsfrist 11 september.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MYOSITT
(Se definisjon på tema under ”Godt å vite”)

Lærings - og mestringskurs for pasienter og pårørende 21. og 22. september 2017, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap i forhold til å leve med sykdommen, i tillegg til å møte andre i samme situasjon.
Revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet og Lærings- og mestringssenteret samarbeider om et kurstilbud til pasienter som har myositt og deres pårørende.
Kurset retter seg mot de pasienter som har poly- eller dermatomyositt, inklusjonslegememyositt eller har antisyntetasesyndrom.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en pasient deler sin erfaringskunnskap i forhold til å leve med myositt.
Det legges opp til gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

På programmet (med forbehold om mindre endringer):
- Forventninger - fokus på hva deltagerne ønsker du å lære noe om i løpet av kurset
- en el. to pasienter deler sin erfaringskunnskap
- mestring, å leve med sykdom i hverdagen
- informasjon om sykdom og behandling
- rettigheter og hjelpeapparat
- bevegelse, fysisk aktivitet og trening
- hva finnes av hjelpemidler
- kost og ernæring

Kurset dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Se www.pasientreiser.no for ytterligere informasjon.

Kursdato: 21. og 22. september 2017, Kl.slett: 0930-1600 første dag og 0900-1515 andre dag (med forbehold om mindre endringer). Sted: Rikshospitalet
Du må ha henvisning for å delta.
Du trenger ikke henvisning dersom du er pasient ved Oslo Universitetssykehus HF. Dersom du tilhører et annet sykehus trenger vi henvisning fra din fastlege.
Arrangør : Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
Kontakt: For ytterligere informasjon eller påmelding; ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier på Lærings- og mestringssenteret Vera Dahle, tlf.nr: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PANELDEBATT INNENFOR STORTINGSVALGET 2017

I år er det som kjent Stortingsvalg. FFO Oslo har den glede å invitere ALLE sine medlemmer til en spennende og interessant debatt om våre viktigste fanesaker. Debatten finner sted på  Sagene Samfunnshus i Kaysalen torsdag 24. august 2017 kl 1800 – 2100.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING - modul 1

Torsdag 18. og fredag 19. mai 2017, Asker
Spørsmål vedr. administrasjon og det praktiske rundt kurset kan rettes til Tove Malnes, e-post: tove@ffo-akershus.no  eller telefon 63 89 29 60.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER

Kurs, 8 mai, 15. mai, 22. mai, 30. mai, 13. juni og 22. juni 2017. Fra kl. 13:00-16:00 alle dager., Bærum sykehus, Lærings- og mestringssenteret

Dette er en refleksjonsgruppe for pasienter med langvarige smerter, om hvordan å fremme livskvalitet og mestre det å leve med langvarige smerte.
For mennesker med langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringskurs (LMS-kurs) er sykehusenes tilbud til pasienter som ønsker informasjon, kunnskap og hjelp til å håndtere hverdagen med langvarig sykdom. Kursene er et samarbeid mellom helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og pårørende.

Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Hensikten med kurset er å:
• Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon
• Få hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger
• Få hjelp til å akseptere situasjonen
• Bygge kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Innhold i kurset
• Å leve med langvarige smerter ved erfaringskonsulent Smertebehandling ved spesialsykepleier, Akutt Smerte Team, Bærum sykehus
• Identitet og verdighet
- Tap og sorg
- Rolleendring
- Egenverd og selvfølelse
• Endringen i livet ved nevropsykolog
- Gensesetting og behov
- Akseptering
- Forståelse fra andre og kommunikasjon
• Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser?
- Symptomsirkel ved erfaringskonsulent
- Mestringsstrategier og verktøy
- Bevissthet om egne tanker og tankemønstre
• Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp?
- Informasjon fra FKS
• Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen.
Kontaktinformasjon: Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus Telefon: 67 80 93 14 E-post: Lms.bs@vestreviken.no, Besøksadresse Sognesprest Munthe-Kaas vei 100.

Henvisningsskjema sendes før første kursdag, til:
Vestre Viken, Pb 800, Dokumentsenteret Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, 3004 Drammen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIG SMERTE – Kongsberg sykehus

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 18.04.2017-23.05.2017, Lærings- og mestringssenteret

Kurset er over 6 tirsdager fra kl 1200 til 1500 med oppstart 18/4. Det er rettet mot pasienter med langvarige smerter.
Målet med kurset er at de som har langvarige smerter skal få hjelp til å mestre hverdagen bedre. Kursdagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Brukermedvirkning og erfaringsdeling vil være i fokus.

Tema vi berører på kurset er smertebehandling, å leve med langvarige smerter, livskvalitet, mestring og endring i livet. Aktivitet, avspenning og presentasjon av FKS (Foreningen for kroniske smertepasienter). Her vil deltagerne møte brukerrepresentanter, sykepleiere, fysioterapeut og psykolog.
Kurset er opprettet i samarbeid mellom FKS, smertepoliklinikken og LMS (Lærings- og mestringssenteret). Kurset er gruppebasert.

Hvor: Kongsberg sykehus , Auditoriet

Arrangør: Lærings- og mestringssenteret , i samarbeid mellom smertepoliklinikken, LMS og FKS

Kontakt: Runi Lande tlf. 32 72 54 50/32 72 54 51

Gratis for de med frikort. Har du ikke frikort er det en egenandel på kr. 345,- til sammen for alle dagene.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MESTRINGSKURS MED FUNKIS
Nettkurs starter 6. februar 2017

Studieforbundet Funkis er klar med et nytt nettkurs i "Mestring med Funkis" på nyåret. Nettversjonen gjør det mulig å delta hjemme i din egen stue, eller hvor du enn måtte befinne deg. Det eneste du trenger er pc eller brett og tilgang til nett!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nov 2016 Modulbasert brukeropplæring
Sep 2016 REFLEKSJONSGRUPPE – for deg med langvarige smerter
Sep 2016 Mestring med FUNKIS - på nett
Aug 2016 Målgruppe Fibromyalgi - Sykehuset Østfold Moss
Apr 2016 SMERTEMESTRING - refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter
Mar 2016 Følelsesmessige endringer etter hjerneslag

Jan 2016 Dialog og inspirasjonskonferanse - kommunale råd

Jan 2016 Akershuskonferansen 2016 for brukerrepresentanter

*****************************************************************************

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING

Til deg som ønsker å bli brukerrepresentant i helsetjenesten og rehabliteringsinstitusjoner i Helseregion Sør-Øst.

FFO samarbeidet i Helseregion Sør-Øst, Kreftforeningen og SAFO Sør-Øst har gleden av å invitere deg til modul 1 (Modul 1 arrangeres av brukerorganisasjonene) i vårt opplæringsprogram:
mandag 28. og tirsdag 29. november 2016 på Gardermoen. Kurset starter kl 10.30 første dag, avsluttes kl 16.30 andre dag.

Spørsmål vedr. administrasjon og det praktiske rundt kurset kan rettes til Tove Malnes, e-post: tove@ffo-akershus.no eller telefon 63 89 29 60.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE – for deg med langvarige smerter

Hvordan mestrer du hverdagen med langvarige smerter? I refleksjonsgruppen møter du dyktige fagpersoner og får mulighet til å dele dine erfaringer med andre.

Mål med refleksjonsgruppen:
• Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon • Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger • Hjelp til å akseptere situasjonen • Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter.
Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Arrangør: Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS), avd. Oslo og Omegn, erfaringskonsulenter og Lærings – og mestringssenteret ved Vestre Viken.

Kontaktinformasjon: Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus Telefon: 67 80 93 14 E-post: Lms.bs@vestreviken.no, Besøksadresse Sognesprest Munthe-Kaas vei 100.

Målgruppe: Refleksjonsgruppe passer for deg som ønsker å jobbe med egen mestring. Maks 16 deltakere.
Når: Kurset går over 6 ganger, en dag i uken Alle dager kl 13.00 – 16.00
Sted: Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus
Kostnader: En egenandel for hele kurset. Gratis for de med frikort.
Henvisning: For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen. Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken, Pb 800, Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, 3004 Drammen før første kursdag.

Program:
Kursdag 1: Mandag 12. september 2016 kl. 13.00 -16.00 Tema: Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent.
Kursdag 2: Mandag 19. september 2016 kl. 13.00 -16.00 Tema: Smertebehandling v/ spesialsykepleier, Akutt Smerte Team, Bærum sykehus.
Kursdag 3: Mandag 26. september kl. 13.00 -16.00 Tema: Identitet og verdighet v/ psykolog Tap og sorg Rolleendring Egenverd og selvfølelse.
OBS! Uke 40 Høstferie!
Kursdag 4: Mandag 10. oktober 2016 kl. 13.00 -16.00 Tema: Endringen i livet v/ nevropsykolog Grensesetting og behov Akseptering Forståelse fra andre og kommunikasjon.
Kursdag 5: Mandag 17. oktober 2016 kl. 13.00 -16.00 Tema: Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser? Symptomsirkel v / erfaringskonsulent; Mestringsstrategier / verktøy Bevissthet om egne tanker og tankemønstre.
Kursdag 6: Mandag 24. oktober 2016 kl. 13.00 -16.00 Tema: Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp? Informasjon fra FKS Oppsummering / avslutning.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MESTRING MED FUNKIS - på nett:
Høstkurs starter 12. september

Studieforbundet Funkis er klar med et flunkende nytt nettkurs: Mestring med Funkis! Nettversjonen gjør det mulig å delta hjemme i din egen stue, eller hvor du enn måtte befinne deg. Det eneste du trenger er pc eller brett og tilgang til nett! Mestring med Funkis - på nett er et likepersons- og mestringskurs. Det er diagnoseuavhengig, og går ut på at mennesker med ulike helseutfordringer og livssituasjoner hjelper hverandre med å sette ord på vanskeligheter og hindringer. Neste skritt er å bestemme seg for passende delmål (mestringsplaner) og deretter gjennomføre disse med de forutsetninger man har. Kurset har fokus på mestring, som følge av små eller store endringer den enkelte deltaker ønsker å gjøre. Målet er økt livskvalitet og en bedre hverdag. Å møtes på nett har flere fordeler: For mennesker som har nedsatte funksjonsevner, eller som av ulike årsaker ikke ønsker å treffe andre i et fysisk rom, eller som bor langt unna kurslokalet. Kurset spenner over flere aktuelle tema, har et rikholdig bibliotek og to kyndige veiledere.

Mestring med Funkis - på nett starter 12. september og går over 6 uker. Meld deg på til Funkis v/ Elin Sollid: e-post elin@funkis.no eller tlf. 47459471.
Påmeldingsfrist: 5. september.
Pris: Kr. 500,-

Ta gjerne også kontakt dersom du har spørsmål om kurset.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MÅLGRUPPE FIBROMYALGI - Sykehuset Østfold Moss
Personer som har fibromyalgi.

Tidspunkt/varighet
Kurset går over 3 dager: 29.8., 31.8. og 6.9.2016. Alle dager kl. 1000-1430.
Kurssted
Sykehuset Østfold Moss, lærings- og mestringssenteret, ventesone 17.
Antall deltakere: Inntil 15
Henvisning:br> Du må ha henvisning fra lege ved revmatologisk avdeling eller fastlege
Pris:
Kurset koster kr. 320, tilsvarende egenandel hos spesialist. Frikort gjelder.
Servering:
Det blir servert kaffe/te og frukt. Lunsj kan medbringes eller kjøpes i kantina.

Kurset er et samarbeid mellom Norges Fibromyalgiforbund, lærings- og mestringssenteret og revmatologisk avdeling, Sykehuset Østfold. Fagfolk og erfarne brukere holder innleggene. Det blir anledning til å utveksle erfaringer med andre som har fibromyalgi.

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset Østfold
Telefon sentralbord: 08600
Postboks 300, 1714 Grålum
e-postmottak: postmottak@so-hf.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus, Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

Hvordan mestrer du hverdagen med langvarige smerter? I refleksjonsgruppen møter du dyktige fagpersoner og får mulighet til å dele dine erfaringer med andre.

Mål med refleksjonsgruppen:
- Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon

- Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

- Hjelp til å akseptere situasjonen

- Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne.
Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings- og mestringssenteret i samarbeid med tre personer (fra FKS avd Oslo og Omegn) som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Målgruppe: Refleksjonsgruppe passer for deg som ønsker å jobbe med egen mestring. Maks 16 deltakere.
Når: Kurset går over 6 dager, en dag i uken Alle dager kl 13.00 – 16.00 Neste gruppe starter 26. april 2016.

Sted: Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus

Kostnader: Egenandel på kr. 320,- for hele kurset. Gratis for de med frikort.

Henvisning: For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlege eller annen medisinsk spesialist. Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken, Pb 800, Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, 3004 Drammen før første kursdag.

Program:
Kursdag 1: Tirsdag 19. april 2016 kl 13.00 -16.00 Tema: Å leve med langvarige smerter v / erfaringskonsulent

Kursdag 2: Tirsdag 26. april 2016 kl 13.00 -16.00 Tema: Smertebehandling v/ spesialsykepleier, Akutt Smerte Team, Bærum sykehus

Kursdag 3: Mandag 2. mai 2016 kl 13.00 -16.00 Tema: Identitet og verdighet v/ psykolog Tap og sorg Rolleendring Egenverd og selvfølelse

Kursdag 4: Mandag 9. mai 2016 kl 13.00 -16.00 Tema: Endringen i livet v/ nevropsykolog Grensesetting og behov Akseptering Forståelse fra andre og kommunikasjon

Kursdag 5: Mandag 23. mai 2016 kl 13.00 -16.00 Tema: Hva kan fremme livskvalitet og mestring ved langvarige smertelidelser? Symptomsirkel v / erfaringskonsulent Mestringsstrategier / verktøy Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

Kursdag 6: Mandag 30. mai 2016 kl 13.00 -16.00 Tema: Veien videre – hvor kan jeg henvende meg for å få hjelp? Informasjon fra FKS Oppsummering / avslutning

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FØLELSESMESSIGE ENDRINGER ETTER HJERNESLAG
Temadag: onsdag 16. mars 2016 kl. 11.30 -14.30

Vi ønsker igjen å ha fokus på pårørende og deres spesielle situasjon når deres nærmeste rammes av hjerneslag. Denne gangen ønsker vi å rette oppmerksomheten på følelsesmessige endringer som kan komme etter et hjerneslag, og hvordan man kan håndtere det som pårørende. En fagperson vil kort fortelle om følelsesmessige endringer etter hjerneslag, før vi åpner opp for erfaringsdeling, refleksjon og diskusjon.
Foredragsholder er psykolog  Espen Madsen Edvardsen fra Sunnaas sykehus. Det blir servert rundstykker, kaffe og te fra kl. 11.30

Sted: Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus

Ønsker du mer informasjon og/eller melde deg på ta kontakt med:
Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus, tlf: 67 80 93 14 E-post: lms.bs@vestreviken.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DIALOG OG INSPIRASJONSKONFERANSE – Kommunale råd

FFO Akershus innkaller alle sine brukerrepresentanter i kommunale råd til en dialog og inspirasjonskonferanse.
Frivillighetens Hus i Lørenskog 7. januar kl. 10 – 15

Noe av konferansens innhold vil være:
- Hva innebærer rollen som brukerrepresentant.

- Forberedelse og gjennomføring av møter.

- Nettverksbygging – Hvordan ta ordet og erfaringsutveksling.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

AKERSHUSKONFERANSEN 2016

FFO Akershus inviterer alle våre oppnevnte brukerrepresentanter til 2-dagers dialog og erfaringskonferanse.
Frivillighetens Hus – Lørenskog 23. og 24. januar 2016

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Des 2015 Hvordan får vi de lovpålagte rettighetene?
Nov 2015 Kurs i søknadskriving for driftstilskudd

Høst 2015 Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus, med temadager/kurs høsten 2015:

- SLAGRAMMEDE - DIABETES-2 - KOLS-SKOLE - HYPOTYREOSE - PROSTATAKREFT - BLÆREKREFT -

Okt 2015 SMERTEMESTRING - refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter

Sep 2015 Kommunikasjonskurs

Mai 2015 Blærekreft - Kurs for deg som har blærekreft og dine nærmeste

Apr 2015 Kurs i Mindfulness basert på stressmestring v/LMS Aker sykehus

Apr 2015 Prostatakreft - Kurs for menn med prostatakreft og deres nærmeste

Apr 2015 NAV info-møte om å jobbe ved siden av uføretrygd

Apr 2015 Revmatiske sykdommer - Åpent dialogmøte, Rikshospitalet

Apr 2015 Modulbasert brukeropplæring - Modul 1

Mar 2015 Ønsker du å jobbe ved siden av uføretrygden

Feb 2015 Nye regler for uføretrygd

Feb 2015 Invitasjon om Pårørende perspektivet

Jan 2015 Smertemestring - refleksjonsgruppe Bærum sykehus starter 6 januar 2015 kl 1430-1700

(Se nedenfor,samme utlysning som for sept-kurset 2014)

***********************************************************************************************************

"HVORDAN FÅR VI DE LOVPÅLAGTE RETTIGHETENE?" - Invitasjon til kurs

Lørdag 05. desember 2015 kl 1045 - 1500 på Haraldsheim Oslo Vandrerhjem, Haraldsheimveien 4, Grefsen http://www.haraldsheim.no/kontakt/

Program:
1045 Registrering

1100 Presentasjon

1110 Rettigheter som følger alderen

1115 Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) v/Vivi Peersen, Aleris

1145 Pause

1200 Spørsmål, kommentarer og diskusjon i plenum

1230 lunsj
1310 Når behovet melder seg - hvilken hjelp får vi og hvordan går vi frem? V/Anne-Lise Kristensen Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

1400 Pause

1415 Erfaringer, diskusjon og forslag til forbedringer i den offentlige helsetjenesten

1500 Takk for i dag

Påmelding på e-post: post@ffooslo.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INVITASJON TIL KURS I SØKNADSSKRIVING
Helse Sør-Øst sine drifts- og tiltaksmidler

Tid: Tirsdag 03. november 2015 kl 1800 - 2100
Sted: FFO Oslos lokaler, Grenseveien 99, 3. etasje på Helsfyr.

FFO Oslo vil også i år tilby våre medlemsorganisasjoner kurs i søknadsskriving. På kurset skal vi lære å formulere en god søknad og se på retningslinjer. Benytt sjansen til å lære dette! Enkel servering. Velkommen til kurs i søknadsskriving!
Påmelding e-post: post@ffooslo.no (tlf) 22 30 38 00

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LÆRINGS–OG MESTRINGSSENTERET, Bærum sykehus, med temadager/kurs høsten 2015:

¤Temadager for slagrammede og pårørende
--7. september – hukommelsesvansker etter hjerneslag

-30. oktober – temadag for pårørende

--1. desember- smerteproblematikk etter hjerneslag.

Alle dager fra kl. 11.30 -14.30. Påmelding til Lærings – og mestringssenteret.

^^^^^^^

¤Kurs for deg som har diabetes type 2
-- 14. og 21. september kl. 09.00 -15.00.

Deltakerne vil blant annet lære mer om diagnosen og behandling av diabetes type 2, kostholdsundervisning, hverdagsaktivitet og mulighet til å dele erfaringer med hverandre.

^^^^^^^

¤KOLS-skole
-- 24.september, 1. oktober, 8. oktober og 15. oktober. Alle dager kl 10.00 – 15.00

Tilbudet består av: Kartleggingssamtale og lungefunksjonsmålinger med sykepleier på medisinsk poliklinikk, samt trening og undervisning i gruppe. Kontaktinfo: Lungepoliklinikken, Bærum sykehus, sykepleierne Brit Drægni, eller Mari-Ann Øvreseth, tlf 67 80 92 22

^^^^^^^

¤En bedre hverdag med hypotyreose
-- 20. og 27. oktober kl. 09.00 -15.00.

Målsetting for kurset er å styrke deltakerens mulighet for å mestre hverdagen med sykdommen. Det vil være veksling mellom informasjon og erfaringsutveksling på kurset.

¤Kurs for menn med prostatakreft og deres nærmeste
-- 4. og 11. november kl. 09.00 -15.00.

Kurset er utarbeidet i fellesskap med Prostatakreftforeningen i Asker og Bærum, Urologisk seksjon ved Bærum sykehus og Lærings – og mestringssenteret i Vestre Viken.

^^^^^^^

¤Dagskurs for personer med blærekreft
-- 24. november kl. 09.00 -15.00.

Temaer: Om blærekreft, diagnose og behandling, kosthold, kreft og seksualitet, info fra Pasientforening.

For alle tilbud er kontaktinformasjonen: Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus, tlf 67 80 93 14 eller lms.bs@vestreviken.no
Alle kurs holdes på Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SMERTEMESTRING - refleksjonsgruppe for deg med langvarige smerter
I refleksjonsgruppen møter du dyktige fagpersoner og får mulighet til å dele dine erfaringer med andre.

Mål med refleksjonsgruppen:

•Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon

•Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

•Hjelp til å akseptere situasjonen

•Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Når:
Neste kurs starter 26 oktober 2015. Kurset går over 6 ganger, en gang per uke, alle dager fra kl. 13.00 – 16.00

Sted:
Kurset holdes på Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus. Telefon 03525

Henvisning:
For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen. Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken HF, Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, 3004 Drammen før første kursdag.

Kostnader:
Egenandel på kr. 320,- for hele kurset. Gratis for de med frikort.

Helsepersonell og erfarne brukere har utviklet kurset sammen og laget et program som vi håper kan være nyttig for deg. I tillegg til konkret undervisning vil det bli lagt opp til gruppesamtaler, erfaringsutveksling og tid til egenrefleksjon med fokus på hva du selv kan gjøre for å bedre din situasjon. Det er vårt håp at refleksjonsgruppen kan bidra til å styrke deg i din mestring av å leve med langvarige smerter.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KOMMUNIKASJONSKURS - Hvordan løse konflikter og skape økt engasjement i foreningen?

Hva gjør du når det oppstår uenighet, misforståelser eller brutte forventninger i ditt styre? Hvordan du reagerer og håndterer slike situasjoner påvirker både engasjementet til menneskene rundt deg, og resultatene av arbeidet deres. Gjennom bedre samtaler kan vi forebygge konflikter og bygge sterke relasjoner som gjør foreningsarbeidet både mer effektivt og mer engasjerende. Derfor har FFO Oslo gleden av å invitere deg til et dagskurs med fokus på praktiske verktøy for bedre samtaler i styrene lørdag 12. september 2015 kl 1000 – 1600 på Haraldsheim Vandrerhjem på Grefsen, Oslo. http://www.haraldsheim.no.no

KURSBESKRIVELSE

Tre trinn til bedre samtaler. Hvordan løse konflikter og skape økt engasjement?

Tre trinn til bedre samtaler er et kurs som gir deg konkrete verktøy for å forebygge og løse konflikter, skape sterkere relasjoner og øke engasjementet på din arbeidsplass.

Gjennom praktiske øvelser og enkle modeller vil du selv få erfare hvordan du kan:
◾Oppnå og beholde fullt fokus under en samtale

◾Løse problemer ved å lytte etter det aller viktigste

◾Bli tydelig og unngå konflikter ved å ta ansvar for det som er ditt

◾Anerkjenne og løfte mennesker rundt deg

Lær deg de tre trinnene for bedre samtaler: PUST – LYTT – DEL.

Når du deltar på kurset erfarer du hva som ligger bak hvert av disse tre ordene. Dermed blir du bedre i stand til å skape tillitsfulle relasjoner og økt engasjement i dine omgivelser.

Kurset ledes av siviløkonom Geir Harald Hagberg som siden 2003 har jobbet som lederutvikler, coach og kursholder. Han er spesielt opptatt av å utvikle god kommunikasjon og sterke relasjoner i arbeidslivet. www.geirhagberg.no

Maks deltakere: 30 personer. Alle deltakere får utdelt kursbevis etter endt kurs. Egenandel per deltaker: kr 200,-
Vi ber om at det av hensyn til allergikere ikke benyttes parfyme og etterbarberingsvann under arrangementet.

Påmelding til FFO Oslo, e-post: post@ffooslo.no senest 04. september 2015.

Velkommen til kurs!

Vennlig hilsen
FFO Oslo

Cristina Dagestad (s)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

BLÆREKREFT - Kurs for deg som har blærekreft og dine nærmeste
Kurset er utarbeidet i fellesskap med NORILCO , Urologisk seksjon ved Bærum sykehus og Lærings- og mestrings-senteret i Vestre Viken. Målsettingen er at du som har, eller har hatt blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon, og få mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon kan bidra til dette. I tillegg til forelesninger, blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Målgruppe:
Personer som har diagnosen blærekreft og deres nærmeste. Maks 20 deltakere.

Når:
Kurset holdes to ganger i året.

Vårens kurs er torsdag 28. mai 2015 kl. 09.00–15.00.

Sted:
Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus

Praktisk informasjon: Påmelding til Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus, Tlf: 67 80 93 14, E-post: lms.bs@vestreviken.no: Besøksadresse Sognesprest Munthe-Kaas vei 100

Kostnader:
Egenandel på kr. 320,-. Gratis for de med frikort. Ingen egenandel for pårørende.

Temaer som blir tatt opp:
• Om blærekreft, diagnose, behandling og bivirkninger

• Å leve med blærekreft / erfaringsutveksling

• Kosthold

• Bekkenbunnstrening og fysisk aktivitet

• Seksualitet og samliv

• Presentasjon av NORILCO og Blærekreftforeningen

(med forbehold om evt. endringer)

Kursholdere:
• Urolog, kreftsykepleier / sexolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, uroterapeut fra Bærum sykehus

• NORILCO / Blærekreftforeningen

• Lærings- og mestringssenteret ved Vestre Viken

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

KURS I MINDFULNESS BASERT STRESSMESTRING (8 uker)

​ Er du sykmeldt av stress? Oslo universitetssykehus arrangerer 8-ukers kurs i mindfulness-basert stressmestring (MBSR).
Kurset er et "Raskere tilbake" tilbud for deg som er sykmeldt eller står i fare for å bli det på grunn av stressrelaterte plager. Deltagelse krever henvisning fra lege. Nye kurs starter i uke 18 (og i uke 38). Det vil tilbys både dag og kveldskurs Kurset består av ukentlige samlinger på 2 ½ time. I tillegg er det lagt opp til daglig egentrening.

Kursholdere
psykologspesialist Eva Amundsen, psykolog Gunvor Marie Dyrdal.

Påmelding
Påmelding skjer i forbindelse med informasjonsmøter som holdes tirsdag 14. april og fredag 17. april, begge dager kl 17.00 -18.30 på Lærings- og mestringssenteret, Aker sykehus (bygg 41b).

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PROSTATAKREFT - Kurs for menn med prostatakreft og deres nærmeste
Kurset er utarbeidet i fellesskap med Prostatakreftforeningen i Asker og Bærum, Urologisk seksjon ved Bærum sykehus og Lærings- og mestrings-senteret i Vestre Viken.

Målsettingen er at du som har, eller har hatt prostatakreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og kontroll over egen situasjon. Det å tilegne seg kunnskap og informasjon om egen situasjon, og få mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger, blir det anledning til å stille spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Målgruppe:
Menn som har, eller har hatt prostatakreft og deres nærmeste. Maks 20 deltakere.

Når:
Kurset holdes to ganger i året. Vårens kurs er 20. og 27. april 2015, begge dager kl. 09.00–15.00.

Sted:
Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus

Praktisk informasjon: Påmelding til Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus, Tlf: 67 80 93 14, E-post: lms.bs@vestreviken.no: Besøksadresse Sognesprest Munthe-Kaas vei 100

Kostnader:
Egenandel på kr. 320,- for begge dagene. Gratis for de med frikort. Ingen egenandel for pårørende.

Temaer som blir tatt opp:
• Om prostatakreft, diagnose, behandling og bivirkninger

• Cancer prostata- kronisk sykdom

• Fysisk aktivitet / bekkenbunnstrening

• Urinlekkasje og hjelpemidler

• Kreft og kosthold

• Seksualitet - hjelpemidler

• Å leve med kreft

• Erfaringsutveksling og refleksjon

• Presentasjon av Prostatakreftforeningen (PROFO)

• Hvor kan man henvende seg for å få hjelp?

(med forbehold om evt. endringer)

Kursholdere:
• Urolog, kreftsykepleier, fysioterapeut, uroterapeut fra Bærum sykehus

• Prostatakreftforeningen i Asker og Bærum

• Lærings- og mestringssenteret ved Vestre Viken

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

JOBBE VED SIDEN AV UFØRETRYGD

NAV inviterer deg som har mulighet til å jobbe ved siden av uføretrygden til et informasjonsmøte.På møtet får du vite om mulighetene det nye regelverket gir for å kombinere arbeid og uføretrygd.

13. april 2015: NAV Bærum, Løkketangen 10 og 14, Sandvika kl. 1700 – 1830

22. april 2015: Ullensaker Rådhus, Furusethgata 12, 2050 Jessheim kl. 1700 – 1830

Påmelding skjer på www.nav.no/kurs eller ved å ringe 55 55 33 33. Les mer på nyuføretrygd.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REVMATISKE SYKDOMMER - åpent dialogseminar 17.april 2015
​Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved Oslo universitetssykehus, Lærings- og mestringssenteret i KKT avd Rikshospitalet og Norsk Revmatikerforbund samarbeider om at åpent dialogseminar - klinikk og forskning.

Tid: 17.april kl. 14.30-18.00
Sted: Rikshospitalet

PROGRAM
14.30 Stands og kontakt med medlemmene i NRF og diagnosegruppene

15.00 Velkommen i Store auditorium (B2.1003)

15.15 Bakteriefloraen i tarmen og dens betydning for revmatisk sykdom (J. Hov, Ø. Molberg, Rikshospitalet)

16.00 Parallelle sesjoner

Velg mellom:
PMR/TA i Grønt auditorium (A.Diamantopoulos, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus), Sjøgrens syndrom i Store auditorium (K.B. Norheim, Stavanger universitetssjukehus) og Artrose i Rødt auditorium (B.Christensen, Diakonhjemmets sykehus)

Pause med kaffe/te og frukt

17.15 Parallelle sesjoner

Velg mellom:
Systemisk sklerose i Store auditorium (A.M. Hoffmann-Vold, Rikshospitalet), SLE/Lupus i Grønt auditorium (G. Norby, Rikshospitalet) og Fibromyalgi i Rødt auditorium (A.K. Nitter, kommuneoverlege, Fredrikstad)

Det oppfordres til å sende inn spørsmål på e-post til bindevevssykdom@ous-hf.no Spørsmålene vil ikke bli besvart på e-post, men vil bli vurdert og forsøkt besvart under de ulike sesjonene.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN. GRATIS ADGANG.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MODULBASERT BRUKEROPPLÆRING – Modul 1
Påmelding 2 uker før konferansen starter til FFO Akershus, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog.

e-post: tove@ffo-akershus.no

FFO-samarbeidet i Helseregion Sør-Øst, Kreftforeningen og SAFO Sør-Øst har gleden av å invitere deg til brukeropplæring, modul 1.
Tirsdag 21. – onsdag 22. april 2015 - Gardermoen

Vi har plass til 20 personer pr. kurs.
Kurset starter kl. 10.30 første dag, andre dagen avsluttes kl. 16.30.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ØNSKER DU Å JOBBE VED SIDEN AV UFØRETRYGDEN?
ffo-akershus

NAV inviterer deg som har mulighet til å jobbe ved siden av uføretrygden til et informasjonsmøte.På møtet får du vite om mulighetene det nye regelverket gir for å kombinere arbeid og uføretrygd.

Tid: Mandag 9. mars, kl. 1700 – 1830. Sted: Stillverksveien 6, Lille auditorium, Lillestrøm

Påmelding skjer på www.nav.no/kurs eller ved å ringe 55 55 33 33 innen torsdag 5. mars kl. 1600.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ÅPENT MØTE
FFO Akershus inviterer til informasjonsseminar ”Nye regler ved uføretrygd”

Torsdag 12. februar 2015 kl. 17.00 Solheimveien 62 B, Lørenskog

Innledere er Ellen Gauslaa, Uførereformprosjektet i NAV og Atle Larsen, juridisk rådgiver ved FFO`s Rettighetssenter

Temaene vil være:
¤Kombinasjon inntekt og trygd, og NAV`s nettbaserte selvbetjeningsløsninger

¤Ulike definisjoner uførepensjon / uføretrygd / friinntekt / arbeidsavklaringspenger

¤Hva slags henvendelser har FFO fått, og hva er den røde tråden i disse?

Velkommen

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

INVITASJON TIL ET DIALOGMØTE OM PÅRØRENDE PERSPEKTIVET
- hvem ivaretar dette i dag?

Vi vet at pårørende utgjør en sentral del av samfunnets totale omsorgsressurs. Pårørende i Norge i dag utøver betydelige omsorgsoppgaver overfor barn, unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og/eller rus-avhengighet. Pårørende er i en særlig utsatt stilling. Vi vet at pårørende allerede har 50 % av omsorgen i hjemmene, og ser at samhandlingsreformen i ytterste konsekvens har lagt opp til at dette økes til 70 %. Videre vet vi at pårørende med store omsorgs-oppgaver har dårligere helse enn befolkningen ellers. Helsedirektoratet har blant annet fått flere oppdrag om utvikling av tjenester og tiltak som del av en ny nasjonal pårørendepolitikk. Et av tiltakene er å lage en ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene. Veilederen skal ivareta ulike ønsker og hensyn:
◾Større grad av pårørendeinvolvering i forbedring og kvalitetssikring av tjenestene

◾Styrket pårørendestøtte og omsorg

◾Styrket ivaretakelse av barn og unge som er pårørende

På siste årsmøte i FFO Oslo fikk man inn et eget punkt i handlingsplanen ”Levekår” som lyder :
◾At pårørende til mennesker med en funksjonsnedsettelse/kronisk sykes rettigheter styrkes både økonomisk og juridisk.

◾At pårørende til mennesker med en funksjonsnedsettelse/kronisk syke får samme rettigheter.

FFO Oslo ønsker å invitere de organisasjonene som også jobber med pårørendes ulike roller, utfordringer og egne behov. Vi ønsker å ta opp til diskusjon hvilke utfordringer vi har, hva er felles for oss og eventuelt hvilke tiltak mener vi både 1 og 2 linje må iverksette i Oslo området. Som sikkert mange av dere er kjent med finnes det i Oslo et brukerstyrt pårørende senter drevet av LPP-Oslo i partnerskap med Oslo kommune. I samarbeid med Pårørendesenteret i Oslo ønsker FFO Oslo å invitere til et dialogmøte TIRSDAG 24. FEBRUAR 2015 KL 1700-2100 på Pårørendesenteret i Oslo, Hammersborg torg 3, se ellers link www.piosenteret.no

Agenda for møtet

17.00 Velkommen v/ Leder i FFO Oslo
17.15 Pårørende politikk – hvilke føringer har vi i dag og hva om fremtiden ? v/ Landsstyreleder i LPP og nestleder i FFO Oslo

18. 00 Pause

18.15 Informasjon om Pårørende senteret v/ Daglig leder Inger Hagen og nestleder Ellen Eriksen

* Partnerskapsavtalen

* Hvilke tilbud gis på senteret

* Forslag til verktøykasse til helsepersonell i Oslo kommune

* Mestringsbok til pårørende

19.00Pause
19.15 Dialog og diskusjon

Grupper

* Hvilke utfordringer har vi?

* Har vi noe felles vi bør jobbe videre med?

20.00 Pause
Oppsummering av gruppemøte - Bør vi sette ned en arbeidsgruppe (AU) - Hvem har lyst å være med videre

20.30 Oppsummering
Veien videre

Det vil bli enkel servering på møtet. Vennligst gi tilbakemelding om hvem som ønsker å komme innen 27. januar 2015 til FFO Oslos kontor e-post: post@ffooslo.no eller 22 30 38 00. Dersom det er spesielle hensyn som må tas så gi beskjed om dette i god tid slik at man kan få ordnet dette innen møtet skal avholdes. Vedlegger vår programmet 2015 i Pårørende senteret i Oslo.

Vennlig hilsen
FFO Oslo, Cristina Dagestad (s), leder Vårprogram PIO-senteret

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sept 2014 Aktiv hverdag etter hjerneslag - hvilke muligheter finnes?
Sept 2014 Smertemestring - Refleksjonsgruppe LMS Bærum Sykehus/FKS Oslo og Omegn

Juni 2014 Hvordan mestre synsforstyrrelser etter hjerneslag

******************************************************************************************************************

TEMADAG HJERNESLAG - Aktiv hverdag etter hjerneslag - hvilke muligheter finnes?
Arrangør: Landsforeningen for Slagrammede, Oslo og Akershus, avd Geriatri, slag og rehabilitering, avd for rehabilitering Asker og Bærum kommune og Lærings- og mestringssenteret Vestre Viken.

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus, telefon 67 80 93 14, e-post lms.bs@vestreviken.no.Adresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

Tid: Tirsdag 16 september 2014 kl 1130-1430 (Det blir servert rundstykker, kaffe og te fra kl 1130.

Foredragsholdere: Det er mulig………..”, Jan Hauge fikk slag i 2005 og vil fortelle sin historie om hvordan han har utfordret seg selv etter slaget og funnet nye aktiviteter som gir glede i hverdagen.

”Kan dette være noe for meg? - Informasjon om ulike tilbud i Asker og Bærum kommune”, ved Forebyggende team i Seniorsentrene og Avdelig for Rehabilitering.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPE FOR DEG MED LANGVARIGE SMERTER
Arrangør: Foreningen for Kroniske Smertepasienter (FKS),avd. Oslo og Omegn, erfaringskonsulenter og Lærings – og mestringssenteret, Vestre Viken

Målgruppe: Refleksjonsgruppen passer for deg som ønsker å jobbe med egen mestring. Maks 16 deltakere.
Mål med refleksjonsgruppen:

• Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon.

• Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

• Hjelp til å akseptere situasjonen

• Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Temaer som vi tar opp i refleksjonsgruppen er;
• Å leve med langvarige smerter

• Smerter og smertebehandling

• Egenverd og selvfølelse

• Bevissthet om egne tanker og tankemønstre

• Følelsesmessige reaksjoner

• Mestring og mestringsstrategier. Hva hjelper meg i hverdagen?

• Oppdage egne ressurser

Dagene vil veksle mellom kunnskapsformidling, praktiske øvelser og erfaringsutveksling mellom deltakerne. Gruppen ledes av to fagpersoner ansatt ved Lærings – og mestringssenteret i samarbeid med tre personer som har erfaring med langvarig smerteproblematikk.

Når: Kurset går over 6 mandager følgende datoer; 1.september, 8.september, 15.september, 22.september, 6.oktober og 13.oktober Alle dager kl. 14.30 -17.00.

Praktisk informasjon: Påmelding til Lærings – og mestringssenteret, Bærum sykehus, Tlf: 67 80 93 14, E-post: lms.bs@vestreviken.no: Besøksadresse Sognesprest Munthe-Kaas vei 100
Kostnader:Egenandel på kr. 315,- for hele kurset. Gratis for de med frikort.

Henvisning: For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning fra fastlegen. Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken HF, Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret Bærum sykehus, 3004 Drammen før første kursdag.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

TEMADAG HJERNESLAG
Arrangør: Landsforeningen for Slagrammede, Oslo og Akershus, avd Geriatri, slag og rehabilitering, avd for rehabilitering Asker og Bærum kommune og Lærings- og mestringssenteret Vestre Viken.

Påmelding: Lærings- og mestringssenteret, Bærum sykehus, telefon 67 80 93 14, e-post lms.bs@vestreviken.no.Adresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100

Tid: Mandag 2 juni 2014 kl 1130-1430 (Det blir servert rundstykker, kaffe og te fra kl 1130.

Foredragsholdere: Sven Runar Knutsen (slagrammet), Astrid Vestbø Rognerud(NBF) og spesialpedagog Janicke Mollerup (Voksenopplæringen Bærum kommune)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^