Nyheter :

Behandlingsreisen i FKS-regi - påmeldingsskjema
Brukerpass - større innflytelse over egen situasjon
Egenandelstak pr. 1 januar - HELFO
Faktablad FKS 1
Gratis Fysioterapi i Syden
Grasrotandel - Tippepenger til din egen FKS avdeling
Indekspris og generisk bytte av medisiner
Nettsted for pårørende
Offentlige smerteklinikker i Norge(se også linkene Smertebehandling og ventetider)
Perifer radiofrekvens behandling
Private/offentlige tiltak med rimelig eller gratis juridisk hjelp
Rehabilitering ved kroniske muskel- og bløtdelssmerter
Trygdeytelser

Referater :

FKS Landsmøte

REFERAT FRA FKS TURER

MØTEREFERATER (fra 2011)

-Foredrag fra medlemsmøter 1996-2004
-Foredrag fra medlemsmøter 2005-2006
-Foredrag fra medlemsmøter 2007-2008

Linker :

ALERIS - sykehus og medisinske tjenester
Avtalespesialister Helse Sør-Øst
Bowen Norge
Din reise i det offentlige
Enklere Liv
E-Post til FKS Oslo og Omegn
Ergostart
Friskgården
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon avd. Oslo
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon avd. Akershus
FFO - Rettighetssenter - Juridisk Hjelp
FKS FACEBOOK
Handicapsiden
Helsedirektoratet
HELSENORGE
Helsenorges samarbeidspartnere
HELSE OG OMSORG, Oslo kommune
Helsetjenesteaksjonen
Helseregion Sør-Øst
Ivars Hjemmeside
Landsforeningen For Nakkeslengskadde
Lege-/tannlegeoversikt
Legemiddelinformasjon Felleskatalogen
Legemidler i Norge
Legemidler på blå resept
Læring- og mestringssentre i helseforetakene
Medisinske kvalitetsregistre
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse
NAV
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Smerteforening (https://www.norsksmerteforening.no)
Offentlige sykehus venteliste
Oslo Akutten, spesialistsenter
Oslo Idrettskrets
Oslo kommune Helse og velferdsetaten
Oslo universitetssykehus
Oslo universitetssykehus læring og mestring - Aker sykehus
Oslo universitetssykehus læring og mestring - Rikshospitalet
Pasienthåndboka
Pasientinformasjon - Helsebiblioteket
Ryggforeningen i Norge
SMERTEBEHANDLING
-RF-klinikken
-Smerteklinikken
-Smerteterapeuten/RF-denervering
-Smerteterapi
-Smertemedisinsk Institutt AS
-Smertepoliklinikk AHUS
-Smerteklinikken Oslo universitetssykehus
-Smertepoliklinikk Innlandet sykehus, Ottestad
Smertebehandling ved offentlige sykehus
Statens legemiddelverk
ULOBA
Vestre Viken HF
Vikersund Kurbad - rehabilitering/mestring
VOLVAT medisinske senter
AKER SYKEHUS NYE LEGEVAKT