FKS WEEKEND SAMLING 2018

Tid: 12-14.10.2018
Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Sentralstyret inviterer til samling for både tillitsvalgte og medlemmer i FKS
Sentralstyret ønsker å sette fokus på foreningens formål i håp om å skape engasjement i vårt viktige arbeid. Vi inviterer derfor våre medlemmer og tillitsvalgte til å bidra med tanker og ideer til videreutvikling i vår forening. Rekruttering og hvordan kan vi best ivaretar medlemmenes interesser. Vår inspirerende motivator denne helgen er Mariann Saugerud, leder i FFO Akershus, hun vil guide oss til å nå vår målsetting.

Sentralstyret dekker opphald for 2 tillitsvalgte pr. lokalvdeling. Reisen betales av lokalavdelingen. Seminaret koster kr. 3.500 pr. person for øvrige tillitsvalgte Ønskes ikke overnatting, er pris på dagpakke kr. 800,- ( ikke inkl. middag.)

Påmeldingen er bindende, påmeldingsavgift kr. 500,- betales ved påmelding. Bruk påmeldingsskjema.
Siste frist for påmelding 30. august 2018.

For de av våre øvrige medlemmer (ikke tillitsvalgte) som ønsker å være med oss denne helgen, ta direkte kontakt på tlf. 948 98 770 til Eli Strømmen for påmelding og pris.
e-mail: eli@kroniskesmerter.no

Vennlig hilsen sentralstyret

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PLAGES DU AV HODEPINE?
Sett av 13. februar 2018 til seminar på Litteraturhuset i Oslo
Posted on 15. januar 2018

Hodepine og migrene rammer 750 000 mennesker i Norge. Hvert år går to millioner arbeids- og skoledager tapt. Tirsdag 13. februar kl. 18-19.30 inviteres det til åpent seminar om hodepine og migrene på Litteraturhuset i Oslo. Her kan du møte våre hodepine-eksperter som vil snakke om migreneforskning og hvilke behandlingsmuligheter de ser for seg framover. Vi setter også av tid så salen får stille spørsmål.
Klikk her

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FAGSEMINAR OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)
Seminar på Jessheim 27 september 2017

Hva er Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)?
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand på. Ordningen er beregnet for personer med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser. Målet med brukerstyrt personlig assistanse er å bidra til at du får et aktivt, fritt og selvstendig liv.

PROGRAM

Kl 10.00 Velkommen Praktisk informasjon v/Elisabeth Sagvik Daglig leder i HjemmeBest
Kl 10.20 Ordføreren har ordet Tom Staahle Ordfører i Ullensaker kommune
Kl 10.45 Livet før og etter BPA Olav Ree Arbeidsleder og student
Kl 11.15 Pause (15 min.)
Kl 11.30 Selvstyring og samfunnsdeltakelse Resultater fra NHFs medlemsundersøkelse Gladys Sanchez Interessepolitisk rådgiver i Norges Handikapforbund (NHF)
Kl 12.15 Pause (1 time) - enkel servering
Kl 13.15 Kommunenes erfaring med BPA Undersøkelse fra Kommunenes Sentralforbund Elisabeth Sagvik Daglig leder i HjemmeBest
Kl 13.35 BPA med begrensninger Svein Arne Holst-Larsen Leder for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Ullensaker
kl 14.00 Dine rettigheter vedrørende BPA Jane Tøgersen Spesialkonsulent i pasient- og brukerombudet Oslo/Akershus
Kl 14.25 NS 8435:2017 - ny oppdatert versjon ihht rundskriv 1-9/2015 Stein Johnsen Direktør Virke Service
Kl 14.55 Avslutning Elisabeth Sagvik Daglig leder i HjemmeBest

Påmelding 400 54 007

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ERFARINGSDELING OM SELVHJELP OG GRUPPEBASERT LIKEMANNSARBEID
Tid: 1.september, 10.00 – 14.00 (registrering fra 09.30)
Sted: FFOs lokaler, Mariboesgate 13, 0183

Arrangører: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Selvhjelp Norge

Bakgrunn:
FFO og Selvhjelp Norge har innledet et samarbeid for å høste erfaringer og se på muligheter for å styrke gruppebaserte aktiviteter. Flere av FFO's medlemsorganisasjoner ønsker samarbeid på tvers av nasjonale organisasjoner. FFO's organisasjoner har lang erfaring med ulike former for likemannsarbeid, blant annet gruppebasert likemannsarbeid. Selvhjelp Norge – nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp har spisskompetanse på selvhjelpsarbeid og selvhjelpsgrupper.

Mål for seminaret:
Avklare behov og muligheter for reelt samarbeid om opplæring og erfaringsdeling på tvers av organisasjonene.

Målgruppe:
Funksjonshemmedes organisasjoner – nasjonalt nivå

Praktisk:
Ingen deltakeravgift. Det serveres enkel lunsj. Reisekostnader dekkes ikke

Påmelding:
Innen 23. august 2017 (bruk påmeldingslenken på FFOs nettside)

Kontaktperson: Åsta Tale Strand; asta.tale.strand@ffo.no eller tlf. 966 22 736

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PANELDEBATT INNENFOR STORTINGSVALGET 2017

I år er det som kjent Stortingsvalg. FFO Oslo har den glede å invitere ALLE sine medlemmer til en spennende og interessant debatt om våre viktigste fanesaker. Debatten finner sted på  Sagene Samfunnshus i Kaysalen torsdag 24. august 2017 kl 1800 – 2100. Debatt-tiden er begrenset. Styret ber derfor hver organisasjon komme med inntil 3 forslag på saker man ønsker å ta opp under debattkvelden som sendes oss senest 03. april. Styret vil da kunne plukke ut de saker som er felles for de fleste organisasjonene. Vi ber også allerede nå medlemsorganisasjonene gjøre sine medlemmer kjent med den planlagte debattkvelden, slik at deltakerantallet kan bli høyt og politikerne gjøres kjent med hva funksjonshemmede og kronisk syke mener i viktige fanesaker. Paneldebattens ordstyrer blir Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LANSERING AV FAFO-rapport OM TRAINEEORDNINGEN FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER I OSLO KOMMUNE

Fafo-forsker Lise Lien har fulgt prosjektet i ett år.
Velkommen til lansering av rapporten.
Tirsdag 10. januar 2017 på KaffeLykke, Dælenenggata 37A.
KaffeLykke er en kafé drevet av Bydel Grünerløkka som tilbyr arbeidstrening for ungdom utenfor arbeidslivet.

Program:
08.30 Lett servering, kaffe og te
09.00 Velkommen ved prosjektleder Siri Koch-Larsen
Overrekkelse av rapport til byråd for finans Robert Steen Lise Lien fra Fafo presenterer funn fra rapporten
Kulturinnslag ved Andreas Loinsworth Jenssen
Veien videre for prosjektet ved Siri Koch-Larsen
10.30 Slutt

Påmelding: http://bit.ly/2g65E0g «Førstemann til mølla». Gratis arrangement Lokalet er tilgjengelig for bevegelseshemmede, teleslynge og det kommer tegnspråktolk.
Spørsmål? Kontakt Siri Koch-Larsen på 410 41 310 siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no
Off. transport: Bane 5 til Carl Berners plass, buss 30 til Dælenenga, buss 21 og 33 til Københavngata.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFOs LEGEMIDDELPOLITISK KONFERANSE

Hvordan gi pasienter bedre legemiddelinformasjon? Vi ønsker velkommen til legemiddelpolitisk konferanse. Påmelding innen 25. november.

FFOs legemiddelpolitiske konferanse 29. November 2016 Thon hotell Opera

Tema: Hvordan sikre pasienter bedre legemiddelinformasjon?

10.00 - 10.05 Åpning av Konferansen Lilly Ann Elvestad, generalsekretær FFO
10.05 - 10.25 Hva gjør regjeringen for å sikre bedre legemiddelinformasjon til pasientene? Jan Berg, avdelingsdirektør Legemiddelseksjonen Helse- og omsorgsdepartementet
10.25 - 10.40 Hvilken type legemiddelinformasjon har pasientene behov for? Arnfinn Aarnes, fagpolitisk rådgiver FFO
10.45 - 11.30 Paneldebatt med Stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Høyre, Freddy de Reuter, Arbeiderpartiet, Erling Ulltveit LMI og Arnfinn Aarnes, FFO

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 12.50 Hva kan farmasøytisk industri bidra med når det gjelder informasjon til pasientene? Erling Ulltveit, seniorrådgiver LMI
12.50 - 13.10 Tiltak for bedre legemiddelinformasjon Aleksander Skøyeneie, Statens legemiddelverk

13.10 - 13.20 Pause

13.20 - 13.40 Hva gjør apotekene for å informere om riktig bruk av legemidler? Hilde Ariansen, seniorrådgiver Apotekforeningen
13.40 - 14.00 Diskusjon og spørsmål

Møteleder Aslak Bonde

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFO Akershus og FFO Oppland inviterer alle oppnevnte brukerrepresentanter, deltakere fra medlemsorganisasjoner og gjester til en 2-dagers dialog- og erfaringskonferanse lørdag 29. – søndag 30. oktober 2016

Konferansen vil bære preg av gode og informative foredragsholdere, og erfaringsutveksling på tvers av nivåer og tjenestesteder.

Konferansen avholdes på Torbjørnrud Hotel i Jevnaker. Ingen kursavgift – men påmelding er bindende, og det betyr at oppholdsutgiften faktureres den enkelte ved uteblivelse. Dette til orientering, da det vil bli sendt ut invitasjon! Påmeldingsfrist: 1.september 2016

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LIVSKVALITET OG ELDRE – et seminar i serien om psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet
Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, Oslo

Rapporten «Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet» lanseres med et frokostseminar i Helsedirektoratet. Seminaret vil også inneholde presentasjon av regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn ved Helse- og omsorgsdepartementet og en kommentar fra professor emerita, Gunhild Hagestad.

Seminaret er tirsdag den 7. juni fra 8.30 til 10 og er åpent for alle interesserte.
Påmelding: Påmeldingsfrist: 3. juni.

Rapporten «Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet»
NOVA, HiOA har på oppdrag fra Helsedirektoratet skrevet en rapport om aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet. Rapporten forteller at de fleste eldre mennesker i Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet. Samtidig pekes det på noen utfordringer, som fysisk miljø og levekårsforskjeller, følelsen av tap av kontroll og manglende mestring. Mestringsbetingelsene ligger i skjæringen mellom individets kompetanse og ressurser og krav og muligheter i omgivelsene. Dette er kunnskap som er nyttig når vi skal integrere psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet og som har relevans i arbeidet med å skape aldersvennlige samfunn.

Regjeringens strategi «Flere år – flere muligheter»
Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn er ett av regjeringens svar på den demografiske utfordringen som vi står overfor. At vi blir flere eldre innebærer også at vi blir flere voksne. Dette gir muligheter til at flere kan delta aktivt i arbeidslivet og samfunnslivet. Strategien går på tvers av ulike samfunnsområder, men er spesielt opptatt av eldres mulighet til å stå lenger i arbeid.

Kommentar av Gunnhild Hagestad
Gunnhild Hagestad, professor emerita fra Universitet i Agder vil gi en kommentar til innholdet i rapporten om eldre og regjeringens eldrestrategi. Hagestad har forsket på alder, livsfaser og generasjoner og er særlig kjent for sine bidrag til familiesosiologi, livsløpsanalyse og studier av samfunnsmessige konsekvenser av økningen av eldre i Norge.

Kontaktperson
Rakel Jonassen
tlf. 24 16 32 48
rakel.jonassen@helsedir.no

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ERFARINGSSEMINAR OM TRAINEEORDNINGEN

Velkommen til erfaringsseminar om Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune. Prosjektet startet i 2014. Vi belyser hvordan situasjonen er for funksjonshemmede i arbeidslivet.

Tid: onsdag 27. april klokken 09.00 -11.30 Sted: Litteraturhuset, møterom Wergeland

09.00 Velkommen
Åpning Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre, helse og sosiale tjenester

«Fremtidens arbeidsmarked – er det plass for alle?» Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap

«Erfaringer fra to traineer» Marit Reitan Bø, kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune. Hun forteller om sine erfaringer og hvilke utfordringer hun har møtt som følge av en kronisk øyesykdom. Kjetil Gaarder, kontormedarbeider i Gravferdsetaten som er i jobb igjen etter å ha hatt hjerneslag og vært mange år utenfor arbeidslivet.

«Hvorfor mentorordning? Erfaringene etter ett år med opplæring og veiledning av mentorer og traineer» Aud Fadnes, seniorkonsulent i Utviklings- og kompetanseetaten, ansvarlig for opplæring og veiledning av mentorer.

Pause

Kulturelt innslag Trio Lova synger a capella

«Hvordan har mennesker med funksjonsnedsettelser det i arbeidsmarkedet i dag?» Eli Knøsen, forfatter og seniorrådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Status traineeordningen Siri Koch-Larsen, prosjektleder

11.30 Avslutning

Påmelding: http://bit.ly/1XzChmJ «Førstemann til mølla»-prinsipp. Gratis arrangement. Lokalet er tilgjengelig for bevegelseshemmede, det er teleslynge i rommet, og det kommer tegnspråktolk. Det vil bli servert kaffe, te og enkel mat fra klokken 08.45. Spørsmål? Kontakt Siri Koch-Larsen på 410 41 310 siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Invitasjon til seminar: «Pårørende på agendaen!» i PIO-senteret 01. mars 2016 kl 1800 – 2100, Hammersborg torg 3

Pårørende senteret i Oslo (PIO) og FFO Oslo inviterer medlemsorganisasjoner og andre brukerorganisasjoner til et møte om hvordan vi kan samarbeide om pårørendesaken. Påmelding til ole@piosenteret.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   Bakgrunn for invitasjonen:
Vi vet at pårørende utgjør en sentral del av samfunnets totale omsorgsressurs. Pårørende i Norge i dag utøver betydelige omsorgsoppgaver overfor barn, unge, voksne og eldre med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse eller psykiske og/eller rusavhengighet. Pårørende står for 50 % av omsorgen i hjemmene, og samhandlingsreformen har lagt opp til at dette økes til 70 %. Pårørende med store omsorgsoppgaver har dårligere helse en befolkningen ellers og uten støtte, veiledning og avlastning står de i fare for selv å bli syk.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

KRONISKE SMERTER - Mestringskurs for deg med kroniske smerter, Akershus universitetssykehus

Varighet: Seks ganger á tre timer.

Se brosjyre: Å leve med kroniske smerter (Lim inn):
http://www.ahus.no/pasient_/brosjyrer_/Documents/Norsk/Smertepoliklinikk%20-%20leve%20med%20kroniske%20smerter.pdf

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SMERTEBEHANDLING - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS


Enheten ledes av Audun Stubhaug.

Kontakt oss:
Telefon 23 02 61 61 - Telefontid Kl. 08.00 - 15.30 (mandag - fredag).

Hvis du er pasient ved smerteklinikken, kan du ringe din kontaktsykepleier: 909 31 423. Legg eventuelt igjen navn og telefonnummer, og vi vil ta kontakt med deg.
Faks 23 02 74 02 - Epost: smertebehandling@ous-hf.no

Postadresse: Oslo universitetssykehus HF,Avdeling for smertebehandling
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo Besøksadresse: Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 37B, 0450 Oslo

Smertepoliklinikken ved Avdeling for smertebehandling er lokalisert på Ullevål sykehus. Tilbudet ved smertepoliklinikken er tverrfaglig, og er rettet både mot lokalområdet (Oslo) og mot hele Helseregion Sør-Øst.
I tillegg til tverrfaglig utredning benyttes en rekke behandlingsformer som inkluderer smerteskole, mestringsgrupper, medikamentbehandling, kognitiv behandling, fysioterapi, TENS, ryggmargstimulering, smertepumper med mer.

Avdeling behandler også innlagte pasienter. Dette gjelder både akuttbehandling etter ulykker og operasjoner, og behandling av mer sammensatte smertetilstander hos inneliggende pasienter.

Avdelingen samarbeider med palliative enheter og onkologiske avdelinger i Oslo universitetssykehus om behandling av pasienter med kreftsmerter.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

REFLEKSJONSGRUPPER FOR FOLK MED LANGVARIGE SMERTER

FKS avd Oslo og Omegn samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (L&M) ved Bærum Sykehus vedr faglig opplegg for refleksjonsgrupper.

Vi startet samarbeidet i 2013 med kurs som avholdes i vår- og høstsemestre. Opplegget var en idè fra to av våre medlemmer som tidligere hadde deltatt i liknende kurs i regi av L&M. Ingrid og Hilde "brant" for denne ideen og fagpersonene Katty og Anne-Cathrine ved L&M syntes idèen var ideell for videre smertelindringskurs. Selv deltok jeg som fagperson fra FKS avd Oslo og Omegns styre. Dermed var vi i gang med planleggingen.

MÅL MED REFLEKSJONSGRUPPENE
- Bygge kompetanse i forhold til egen situasjon

- Hjelp til å se muligheter fremfor begrensninger

- Hjelp til å akseptere situasjonen

- Kompetanse og styrke i forhold til å leve med langvarige smerter

Kurset passer for den som ønsker å jobbe med egen mestring. Max 16 deltagere pr kurs som går over 6 dager, en gang i uken på 3 timer pr gang.

Deltagere må ha henvisning fra fastlege for å delta, egenandel på kr 320,- for hele kurset, men gratis for de med frikort. Kurset holdes på Lærings- og mestringssenteret ved Bærum Sykehus. Det er åpent for pasienter fra Vestre Viken HF, samt for medlemmer i FKS avd Oslo og Omegn.

Anne Bergram

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

JUBILEUMSSEMINAR 26 OKTOBER 2015: -ENERGITYVENE -

Mandag 26. oktober kl. 18 arrangerer Diakonhjemmets sykehus sitt femte åpne jubileumsseminar i år. Temaet er "Energityvene - utmattelse i sykdom og hverdag. Psykologspesialister fra Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen presenterer nyttige tiltak for dem som har problemer med vedvarende utmattelse. Seminaret er gratis, uten påmelding, og åpent for alle.

- Hva er energityvene og energigiverne i mitt liv?
- Hvordan kan jeg finne balanse mellom aktivitet og hvile i hverdagen?

- Hvordan kan jeg bli en konstruktiv støttespiller for meg selv?

Dette vil psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad fra Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus utdype på seminaret.
Psykologspesialistene Torkil Berge og Elin Fjerstad presenterer nyttige tiltak for deg som har problemer med vedvarende utmattelse.

Nesten 200 har møtt frem på de tre tidligere seminarene sykehuset har arrangert i jubileumsåret. Temaene da har vært "Urolig for hjertet", "Typisk vestkantungdom", og "Langt bedre liv for mennesker med revmatiske sykdommer". Det siste seminaret i rekken finner sted 23. november, da er temaet "Dement - eller bare litt glemsk? Om utbredelse, forebygging og behandling av demens".

Kontakt oss
Diakonveien 12, 0370 Oslo 22 45 15 00 postmottak@diakonsyk.no (ikke for personlige opplysninger)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

MINI-SEMINAR OM LIKEMANNSARBEIDE I OSLOAVDELINGEN

Søndag 8 desember møtte 22 av våre medlemmer opp i konferansesenteret om bord i Pearl Seaways for et miniseminar om likemannsarbeid. Nestleder Anne Bergram presenterte foreningens likemanns-ambisjonsprogram på en grei og lettfattelig måte, og inviterte samtidig de av våre medlemmer som kunne tenke seg å påta seg et slikt meningsfullt arbeide å melde seg på kurs i regi av FFO.

Et stadig tilbakevendende spørsmål i foreningslivet er medlemsverving og hvordan organisasjonene skal nå ut til- og å få vervet nye medlemmer. Det var satt av en halvtimes tid med ”brainstorming” som ga mange gode ideer, og disse vil bli viderebearbeidet av styret. Det er å håpe av noen av disse utspillene i framtiden vil kunne gi et oppsving i medlemsmassen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FKS WEEKENDSEMINAR

4.–6. oktober 2013 inviterte Sentralstyret i FKS lokalavdelingene til weekendsamling på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Frivillighet

Programmet for seminaret var tredelt, og startet fredagen med temaet frivillighet.Vi var så heldige at vi hadde fått Norgespresident Per Siegel fra Civitan Norge til å holde foredrag for oss om frivillighet. Civitan er en serviceorganisasjon for kvinner og menn i alle aldre. På bakgrunn av å hjelpe andre,ikke for å hjelpe hverandre, som for eksempel i Rotary og Lions. Civitanere legger spesiell vekt på å engasjere seg i sitt nærmiljø, og Siegel er også leder for Frivillighetssentralen på Gran på Hadeland. Frivilligsentralen på Gran eies av kommunene Gran og Brandbu, og det er 18 foreninger som er medlemmer. Aktiviteter som de utfører er bl.a. Natteravn, utkjøring av mat, leksehjelp, Svingom – dans for eldre, stavgang – tur med vaffelhygge, Jul på norsk – for innvandrere med barn,flyktningeguider. Civitan er på landsbasis engasjert i prosjektene: idrett mot rus, «Special Olympics» og Civitan Norges forskningfond for Alzheimers sykdom. Organisasjonen er en frivillig organisasjon med klubber over hele verden, og ble startet i Alabama (USA) i 1917. Kjente medlemmer er Thomas Edison, Franklin D. Roosevelt, J.F. Kennedy og Bill Clinton – og Birger Aam!

Likemannskurs

Neste del av seminaret skulle handle om likemannsarbeide. Og vi er så heldige i FKS at vi har en meget erfaren og dyktig likemannsansvarlig i Reidun Westergren, som skulle holde en innføring i likemannsarbeide for deltakerne. Likemannsarbeid er erfaringsutveksling og samtale, støtte og råd i Forhold til kronisk sykdom som man har. Likemannsarbeid vil si «like hjelper like». Det handler om å gi noe tilbake, slik at andre får det lettere når de kommer opp i samme situasjon. Dette gjelder også for pårørende. En likemann er en som selv har gått igjennom en sykdomsperiode, enten som syk eller pårørende. Likemannen må ha gjennomført kurs om likemannsarbeide og blitt godkjent av likemannsutvalget. Sentralstyret ønsket som et resultat av weekendseminaret å få opprettet et Likemannsutvalg, som kan lede dette viktige arbeidet for foreningen. Og håper at seminaret har inspirert til mer fokus på likemannsarbeidet og videre utdanning innen området for lokalavdelingenes tillitsvalgte.

KursAdmin

Deretter var det tid for skjerping av hjernene, og bruk av datakunnskaper. Generell innføring i kursadministrasjon ved Rolf Øveland fra Funkis (Funksjonshemmedes Studieforbund) sto på programmet. I mange tilfeller har en forening rett på tilskudd fra Funkis når de arrangerer kurs. KursAdmin er en nettbasert løsning for organisering av foreningers kursaktivitet og tilskudd. Det vil si at man alltid har programmet tilgjengelig på sin PC når man har tilgang til internett. Organisasjonens kursaktivitet og tilskudd blir presentert oversiktlig og oppdatert til enhver tid. Ulike former for rapporter og statistikk er tilgjengelig. KursAdmin sparer tid, papir, postgang og penger for alle. Kurset gikk over 6 timer og tok forseg basisfunksjonene i et omfattende program, hvor det er relativt enkelt å gjøre mange feil som kan få konsekvenser for organisasjonen hvis de blir feil utfylt. Da det til syvende og sist er dette programmet som gir penger inn når organisasjonen har kurs. Det er akkurat derfor vi er på kurs, i tillegg sitter det heldigvis folk som sjekker at dataene er riktig utfylt før de blir godkjent. Deretter blir tilskudd overført fra Funkis. Alt kan skje på nettet. Veldig lettvint, når man bare har fått kunnskapen inn i hjernen.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FFOs LEGEMIDDELPOLITISKE SEMINAR 2013

29. november på Thon Hotell Opera 10.00 – 14.00

Tema: Prioritering innen legemiddelbehandling

Årets tema er prioritering. Særbehandles pasienter med sjeldne tilstander på bekostning av pasienter som har mer vanlige sykdommer?

Er dette i så fall rettferdig? FFO mener at det er viktig å få belyst denne problemstillingen gjennom å invitere representanter for ulike syn på disse prioriteringsutfordringene.

Påmelding og praktiske spørsmål om seminaret kan sendes til Solveig Bærland, e-post: solveig.berland(alfakrøll)ffo.no

Spørsmål angående seminaret kan rettes til Arnfinn Aarnes på e-post: arnfinn.aarnes(alfakrøll)ffo.no

PROGRAM

9.00 – 9.55 registrering^

10.00 - 10.05 Åpning av seminaret ved FFOs leder Knut Magne Ellingsen

10.05 – 10.25 Hva er galt med dagens prioritering av sjeldne tilstander? Professor Jan Erik Askildsen instituttleder institutt for økonomi UiB

10.25 – 10.45 Vil en endring av prioriteringene av sjeldne sykdommer ha konsekvenser for pasientene? Terje Rootwelt Professor dr. med. og klinikkleder ved OUS

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 11.20 En brukers erfaringer

11.20 – 11.40 Sjeldne sykdommer - kan prioriteringsproblemet løses? Steinar Madsen Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk

11.40 – 12.00 Representant for industrien

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.50 Paneldebatt

13.5o – 14.00 Oppsummering og avslutning

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

SEMINAR MUNDIPHARMA SMERTEFORUM i mars 2013

I underkant av 220 leger og 50 sykepleiere var andre helgen i mars 2013 samlet til det årlige Mundipharma Smerteforum. Fra FKS avd Oslo og Omegn var styremedlem Inger-Lise Tønnesen og tidligere FKS leder Dag Simonsen invitert som observatører lørdag formiddag under følgende agenda:

 

Innledning

Dr. Nils Moe – møteleder og avtalespesialist Helse Vest
Ressursbruken i Helse-Norge

Professor Bjarne Jensen, Institutt for økonomi, Høgskolen i Hedmark
Politikerne har sagt at Norge er det landet som bruker mest på helse.

– Dette stemmer ikke, mener Jensen

Hva er en tverrfaglig smerteklinikk, hvor er de og hvilke tjenester tilbyr de?
Professor Petter Borchgrevink, St. Olavs Hospital, Trondheim. Leder i Norsk Smerteforening

Helsepolitisk debatt

"Behandlingstilbudet til norske smertepasienter i valgåret 2013"
Debatten ledes av Geir Helljesen, tidligere NRK

 Panelet:
• Sonja Irene Sjøli, medlem av Helse- og omsorgskomiteen (H)

• Kari Kjønaas Kjos, helsepolitisk talskvinne (FrP). Medlem av Helse- og omsorgskomiteen

• Kjell Erik Øye, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

• Hege Gjessing, president i Legeforeningen

• Karita Bekkemellem, adm.dir. i LMI

• Audun Stubhaug, prof. anestesiologi, UiO. Avd. leder, Avd. for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus HF

- Smerte er et felt hvor det er store geografiske forskjeller og hvor folk ikke får den behandlingen de skal ha. Her er det åpenbart mangler og en jobb som må gjøres.
Det sier statssekretær Kjell Erik Øye (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet under den helsepolitiske debatten på Smerteforum 2013.

Under konferansen som arrangeres av Mundipharma, kom det kritiske røster fra legestanden som mente at smertetilbudet ikke var så godt som det helseforetakene rapporterer inn til departementet.

- I oppdragsbrevene til helseforetakene har det stått tydelig at det skal være tverrfaglige smerteklinikker i alle helseforetak, og at disse skal samhandle med primærhelsetjenesten. Dette er ikke etterlevet så langt, sier professor Petter Borchrevink som er leder i Norsk smerteforening.
Han legger vekt på at lindrende smertebehandling for kreftpasienter har hatt stor fokus i sykehus og kommuner, men at de kroniske non-maligne smertene ikke har fått samme oppmerksomhet.

- Mens vårt naboland Sverige har én tverrfaglig smerteklinikk per 220.000 innbyggere, har vi bare én klinikk per 840.000 innbyggere i Norge. Vi trenger en større innsats på dette området, fordi vi vet at smerte forårsaker 30 prosent av uførepensjonene i Norge, sier Borchrevink.

Som oppspill til den helsepolitiske debatten la møteleder og lege Nils Moe vekt på at 30 prosent av nordmenn rapporterer at de opplever smerter, mens tallene for Danmark og Sverige ligger på henholdsvis 16 og 18 >- Samtidig behandler vi minst i forhold til våre naboland. En dansk undersøkelse fra 2002 viser at man kan spare 23 milliarder kroner hvert år ved at folk går til smerteklinikker. Samtidig viser en dansk doktorgrad fra 2004 at man får to kroner tilbake for hver krone man investerer i smerteklinikker, sier Moe.

Statssekretær Kjell Erik Øye innrømmer at det er vanskelig å få en fullstendig oversikt.

-Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som er et veldig viktig startpunkt. Vi har ikke nok kompetanse om denne pasientgruppen, og derfor er det vanskelig å få oversikt over den. Men jeg kommer til å gå nærmere inn i dette, sier Øye.

Professor Audun Stubhaug ved Universitetet i Oslo ville ikke legge skylden for manglende smertetilbud utelukkende på politikerne.

- Ansvaret ligger også på foretaksnivå. Ressursene har en tendens til å gå til områder hvor det er veldig synlige mangler. Derfor vinner «blålysmedisinen» hele tiden, mens smertebehandling taper, sier Stubhaug som også mener man må se nærmere på refusjonsordningen.

- Jeg bruker alt for mye tid på å skrive refusjonssøknader, sier Stubhaug som ikke er alene om dette.

En undersøkelse slår nemlig fast at fastleger ikke er tilfreds med den eksisterende ordningen med individuell refusjon for sterke smertestillende legemidler. Mange fastleger reagerer på at ordningen er tungvint og byråkratisk og at de er avhengig av en kvalitetssikring av spesialist for kunne søke for sine pasienter.

Mange mener derfor det bør vurderes hvorvidt det kan gis forhåndsgodkjent refusjon for visse sterke smertestillende til utvalgte pasientgrupper som tradisjonelt responderer godt på slik behandling.

- Det kan godt være at reglene skal bli enklere, sier statssekretær Kjell Erik Øye.

Karita Bekkemellem i Legemiddelindustrien (LMI) mener også at ordningen med individuell refusjon har blitt en sovepute. Under den helsepolitiske debatten mente hun også at politikerne må ta stilling til prioriteringene i helseområdet.

-Politikken må ut av Helsedirektoratet. Det tas for mange beslutninger på embetsnivå som burde løftes opp på politisk nivå. Samtidig må politikerne se flere budsjetter i sammenheng. Satser man økte summer på smertebehandling, så vil administrasjonsministeren få redusert kostnader på sitt budsjett, sier Bekkemellem.

-Det viktigste er menneskene som møter pasientene, og den kompetansen dette helsepersonellet har. Det blir for enkelt bare se på medikamenter, fordi vi har ikke noen tall som viser effekten av dette over lang tid. Derfor trenger vi mer kompetanse på dette behandlingsområdet, og ikke bare enkle skjematiske løsninger, sier Stubhaug.