PERIFER RADIOFREKVENS (PRF) BEHANDLING

 

PRF omfatter denervering av smerteførende fibre i perifere nerver og/eller inaktivsering av aktive smertepunkter i muskulatur og sener. Enkelte ganger behandles også smerteområder i benhinne.

 

Ved PRF benyttes en spesialnål med 10 mm uisolert spiss. En spesiell radiofrekvensgenerator forsyner nålen med strøm av bestemt frekvens og spenning. Man tro idag at spenningen som utvikles i umiddelbar nærhet av den uisolerte nålespissen er ansvarlig for effekten. Temperaturen ved nålespissen ligger godt under 40 grader celsius, slik at det ikke oppstår vevskade.

 

PRF innledes ved at nålespissen føres inn mot det området som skal behandles. Under innføringen appliseres 0,1 – 0,2 volt ved nålespissen, slik at pasienten vil føle økt smerte når nålen treffer det mest ”aktive” smerteområdet. Dette for å sikre korrekt posisjon av nålespissen.

 

Varigheten av PRF-behandlingen ved hvert område er 120 sekunder med gjennomsnittlig spenning 75 volt og frekvens 1 hertz. Flere smertepunkter/nerver behandles ved hver prosedyre.

 

Etter utført PRF kontrolleres pasienten etter nærmere avtale. Det svares på spørsmål og informeres. Videre gis Xylocain og Toradol i.v. for å minske muskelspenning og betennelsesreaksjoner.

 

Det kan ta opp til 8 uker før endelig resultat av PRF kan bedømmes. Noen av disse ukene kan være smertefulle for pasienten på grunn av naturlige reaksjoner fra behandlet vev. Enkelte ganger opptrer såkalte sekundære smertepunkter. Disse har vært til stede hele tiden, men har vært undertrykket av ”sterkere” smerteområder. Når sistnevnte fjernes vil disse sekundære smertene få friere spillerom.

 

Dersom grunnlidelsen har vart lenge (6 – 12 måneder) må en ofte gjøre en ny PRF rettet mot disse sekundære smertene.

 

Konvensjonell radiofrekvensbehandling (KRF) rettes mot fasettledd og skiver og gjøres med samme teknikk.