FKS lokalavdelinger: 2018-2019

Avdeling Østfold
Leder: Håkon Karlsen
Postboks 227. 1620 Gressvik
Tlf: 922 62 161
E-mail: fks.ostfold@kroniskesmerter.no

Avdeling Oslo og Omegn
Leder: Anne-Kari Neste
Lyneshagen

2080 EIDSVOLL

907 77 411
E-mail: fks.oslo@kroniskesmerter.no

Avdeling Vestfold/Telemark
Leder: Marion Jacobsen
Herrejordet. 3965 Herre
Mobil: 907 40 325
E-mail: marion@kroniskesmerter.no

Avdeling Kristiansand og omegn
Leder: Tine B. Vatne
Kossevigheia 20, 4640 Søgne
Tlf: 993 14 896
E-mail: fks.kristiansand@kroniskesmerter.no

Avdeling Sør-Rogaland
Leder: Birger Aam
Tlf: 974 77 918
E-mail: sor-rogaland@kroniskesmerter.no

Avdeling Haugesund og omegn
Leder: Jorun Skjold
Postboks 311 , 5501 Haugesund
Tlf: 959 96 893
E-mail: fks.haugesund@kroniskesmerter.no

Avdeling Bergen og omegn
Leder: Karen Brynie
Postboks 157 Sentrum, 5804 Bergen
Tlf: 473 65 105
E-mail: fks.bergen@kroniskesmerter.no

Avdeling Møre og Romsdal
Fungerende leder
Marion Christel Kros
Tlf: 996 27 921
E-mail: fks.more-romsdal@kroniskesmerter.no

Avdeling Trøndelag
Leder: Else-Norun Kvarner
Stallmesterveien 10 C
7046 Trondheim
Tlf: 908 47 838
E-mail: fks.trondelag@kroniskesmerter.no

Avdeling Tromsø og omegn
Leder: Ellinor Os
Postboks 2216, 9268 Tromsø
Tlf: 77 61 80 67
E-mail: fks.tromso@kroniskesmerter.no