Brukerpass – større innflytelse over egen situasjon

 

Med brukerpass får du økt innflytelse på valget av hjelpemiddel og enklere tilgang til utprøving, utskifting og reparasjon. Tiden fra behovet oppstår og til løsningen er på plass, blir kortere. Ditt behov skal være styrende for valg av løsninger.

Hva er brukerpass?

Et brukerpass er en fullmakt som gir deg større innflytelse på valg av hjelpemidler. Passet gir deg tilgang til utprøving, utskifting, service og reparasjon. Du kan ta direkte kontakt med hjelpemiddelsentralen i forbindelse med valg av nytt hjelpemiddel, og du kan også bestille produkter fra bestillingsordningen selv. Du får også velge hvilke samarbeidspartnere (kommunen, leverandør eller hjelpemiddelsentralen) du ønsker bistand fra i prosessen fra hjelpemiddelbehovet oppstår og til du har fått et hjelpemiddel du er fornøyd med.

Et brukerpass erstatter vedtak for de områdene passet gjelder for. Passet gjelder ikke for bytte av hjelpemiddel fra en hjelpemiddelgruppe til en annen, f eks fra manuell til elektrisk rullestol. I slike tilfeller må det fattes nytt vedtak og formidler må involveres. Brukerpasset inneholder blant annet informasjon om navn, adresse, telefon og regler for bruk av passet, og hvilke leverandører du kan kontakte. Avtalen om brukerpass inngås med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Hvem kan få brukerpass?

Både voksne hjelpemiddelbrukere og barn og ungdom med funksjonsnedsettelser og deres foreldre/foresatte kan være aktuelle for ordningen. I tillegg forutsetter det at du har god kompetanse om eget hjelpemiddelbehov. Du må også være motivert for å være aktiv både når det gjelder anskaffelse, utprøving og reparasjon av hjelpemidler.

Hvordan får man brukerpass?

Det er du og hjelpemiddelsentralen i ditt fylke som sammen kommer fram til om du er aktuell for ordningen med brukerpass. Ta kontakt med hjelpemiddelsentralen i ditt fylke og gjør avtale om en samtale. Denne samtalen vil klargjøre om brukerpass er noe for deg og vil også gjøre hjelpemiddelsentralen kjent med din situasjon og behov for hjelpemidler. Samtalen vil også danne grunnlaget for hvilke områder brukerpasset skal gjelde for.

Ordningen med brukerpass har vært prøvd i fire fylker siden 2004 og vil i løpet av første halvår 2006 gjelder hele landet.