h FKS

       PRESENTASJON AV FKS AVDELING

           OSLO OG OMEGN

 

FKS Avdeling Oslo og Omegn ble stiftet 25 august 1987. Avdelingen inngår i en landsomfattende politisk nøytral forening som igjen er tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

 

FFO hovedorganisasjon http://www.ffo.no

FFO avd. Oslo ………….  http://www.ffooslo.no/

FACEBOOK FFO avd. Oslo ………….  https://www.facebook.com/FFOOslo

FFO avd. Akershus …… http://www.FFO-Akershus.no

FACEBOOK FFO avd. Akershus ………….  https://www.facebook.com/FFO-Akershus

 

FKS avdeling Oslo og Omegn har mange aktiviteter for sine medlemmer. Bl a kan nevnes faste møter av sosial karakter, temakvelder med foredragsholdere, seminarer,  turer i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, større sosiale arrangementer som jule og sommeravslutning, og årlig en 14 dagers helse- og behandlingsreise til Syden. Til dette oppholdet gis det økonomisk støtte fra avdelingen på kr 6000,- pr. person etter loddtrekning blant søkerne.  Vi ser hvor godt et slikt Syden opphold gjør, - de fleste har mindre smerter i uker og måneder etterpå og forbruk av smertestillende medikamenter avtar raskt.

 

De fleste av våre medlemmer er enten uføretrygdede eller de går på attføring. Hverdagen er for svært mange en daglig kamp mot smerter og isolasjon. Gjennom foreningens- arbeide forsøker vi å gi dem et mer meningsfullt liv med økt livskvalitet. Vi ønsker også å hjelpe og informere smertepasienters pårørende.

 

Likemannsarbeidet (personlige samtaler) er et prioritert felt og utenfor kontor dag, mandager mellom kl 11.00 og 14.00, er avdelingens telefon 948 84 642 viderekoplet til et medlem av styret.

 

FKS avdeling Oslo og Omegn avholder sine medlemsmøter i Ensliges Landsforbunds hyggelige lokaler i Grefsenveien 28, vanligvis siste onsdag i måneden (unntatt i juni og juli da vi holder sommerstengt). Styret bestreber seg på å finne gode foredragsholdere med interessante emner innen trygde og helsespørsmål, smerteforebyggende behandling eller fine kåserier om forskjellige aktuelle emner. Og vi legger også vekt på det sosiale med en kaffetår, en kake bit og utlodning. Foruten en beskjeden medlemskontingent,
p t kr 350,- for hovedmedlem, kr 200,- for familiemedlemmer samt støttemedlemmer, og kr 1000,- for firma/sponsormedlemmer, søker vi offentlig støtte, søker på legater og får også tildelt Grasrotandeler fra Norsk Tipping.

           

Prinsesse Astrid, fru Ferner, har vært æresmedlem av FKS avdeling Oslo og Omegn siden 1992.