ml xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:st1="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

Styret i FKS, avd Oslo og Omegn 2017-2018

Leder Marit Grønhaug Sætre
Høvikkollen 20 A

1363 HØVIK

67 53 71 40 / 997 28 096

Nestleder

Sekretær Anne Johannessen
Torshovgata 10 A
0476 OSLO
909 24 552

Styremedlemmer
Bente Bækken
Veritasveien 8
1363 HØVIK
950 96 840

Anne Marie Bergram

Borgergate 6

3514 HØNEFOSS

415 00 149

Anne-Kari Neste

Lyneshagen

2080 EIDSVOLL

907 77 411

Varamedlemmer

Vera Prøytz

Kurveien 9

0495 OSLO

455 00 830

Øystein Holmelid - konstituert kasserer
Smedrudveien 5 A
1405 LANGHUS
913 85 075

Ingrid Nyman
Høyrabben 36
1336 SANDVIKA
958 27 375

Likemannsarbeid (Likeperson samtaler)  til kontoret 948 84 642

Kontaktpersoner er Anne Bergram 32 12 52 70. Ellers kan spoersmaal stilles til styremedlemmene, som kan videreformidle kontakt til kompetent personell i FKS.

                     

web: http://www.smerter.org